ชาวบ้านพื้นที่น้ำท่วม โวย ส้วมลอยน้ำ ใช้งานไม่ได้

เป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียล ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 4 ต.จรเข้ร้อง อ.ไชโย จ.อ่างทอง พาไปดูส้วมลอยน้ำที่มีการนำมาติดตั้งไว้ที่บริเวณหน้าวัดไทรย์นิโครธาราม เพื่อให้ประชาชนที่ถูกน้ำท่วมสูงมานานกว่า 2 สัปดาห์ ได้ใช้ โดยเป็นส้วมลอยน้ำสร้างจากสังกะสีและถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร บริเวณด้านหน้ามีป้ายคำว่า ด้วยความห่วงใย จากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยกระทรวงแรงงาน

โดยชาวบ้านบอกว่าอย ากให้เจ้าของส้วมที่มีการแปะชื่อไว้มาลองใช้ดูจะได้ทราบถึงความลำบ ากของประชาชน เนื่องจากส้วมดังกล่ าวไม่มีถังน้ำการทำความสะอาด หลังขับถ่ายโดยจะต้องเดินออกมาตักน้ำจากถังที่อยู่ด้านนอก รวมถึงการก่อสร้างส้วมที่เปิดช่องทั้งด้านล่ างด้านบนทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่กล้าใช้

ชาวบ้านรายหนึ่งบอกว่าหลังน้ำท่วมนานกว่า 2 สัปดาห์ และต้องมาอาศัยอยู่ริมถนน ซึ่งปัญห าที่ตามมาก็คือการขับถ่ ายเนื่องจากไม่สามารถขับถ่ าย โดยเฉพาะผู้หญิง ต่อมามีการนำส้วมลอยน้ำมาผูกไว้ที่บริเวณด้านหน้าวัดไทรย์นิโครธาราม 1 ห้อง ซึ่งก็ไม่เพียงพอกับการใช้งานอยู่แล้ว

รวมถึงส้วมดังกล่ าวไม่มีถังน้ำทำความสะอาดต้องออกมาตักน้ำที่ถังที่ตั้งไว้ด้านนอก โดยใช้แก้วพล าสติกซึ่งไม่เพียงพอ จึงอย ากให้เจ้าของส้วมที่มีชื่อแปะไว้มาลองนั่งลองใช้ดูบ้างจะได้รู้ว่าชาวบ้านเขาลำบ ากขนาดไหน

ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง แม้ระดับน้ำเจ้าพระย าจะลดลงต่อเนื่อง แต่หล ายพื้นที่ยังคงมีท่วมสูงโดยเฉพาะพื้นที่ในเขต ต.จรเข้ร้อง ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย ต.โพสะ ต.จำปาหล่อ อ.เมือง และตำบลบางปล ากด ต.โผงเผง อ.ป่าโมก บางจุดน้ำยังท่วมสูง 1.5 เมตร โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมหาวิธีระบายน้ำที่ท่วมสูงเพื่อบรรเทาความเดื อดร้อนให้กับประชาชน