นายกเทศมนตรี ประกาศสั่งปิดตลาด เป็นเวลา 3 วัน

เป็นข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจ วันที่ 10 ตุล าคม 2564 ที่บริเวณตล าดสดฉัตร์ไชย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหัวหิน

ลงพื้นที่แจ้งทำการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าภายในตล าดกว่า 300 แผงได้รับทราบว่าขณะนี้ได้รับรายงานจากสาธารณสุขอำเภอหัวหินว่า ล่ าสุดวันนี้พบผู้ติด CV-19 เพิ่มเติมจากวานนี้ 11 รายเพิ่มอีก 19 ราย รวมเป็น 30 ราย

ทำให้วันนี้ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ได้ออกประกาศคำสั่งปิดตล าดฉัตร์ไชย ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลเมืองหัวหินเป็นเวล า 3 วันในเบื้องต้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันพุธ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจาย หลังจากวานนี้ได้ทำการแจ้งผู้ค้าในตล าดทั้งหมดแล้วว่าหากพบการติด CV-19 เพิ่มขึ้นก็ต้องดำเนินการปิดตล าดต่อไป

ผู้ค้าในตล าดฉัตร์ไชย ส่วนใหญ่ยอมรับในการตัดสินใจปิดตล าดเป็นการชั่วคราว 3 วัน ถึงแม้จะส่งผลกระทบต่อผู้ค้าบ้างก็ตาม แต่ก็เพื่อความมั่นใจ ปลอดภัยของทุกคนทั้งผู้ค้าและผู้มาเดินจับจ่ายสินค้าหลังมีการเปิดต่อไป

หล ายฝ่ายทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยว และประชาชนบางส่วนยังแสดงความเป็นห่วงกังวลถึงสถานการณ์การติด CV-19 และเกิดคลัสเตอร์ใหม่ๆขึ้นในพื้นที่เมืองหัวหิน

และอยากให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาให้รอบครอบก่อนการเปิดในปล ายเดือนนี้ เพราะหากช่วงดังกล่ าวยังมีการพบผู้ติดในพื้นที่ ก็จะทำให้ผู้ที่จะมาท่องเที่ยวไม่มีความมั่นใจที่จะเดินทางมาถึงแม้จะได้รับวั ตซี นครบแล้วก็ตาม

ตั้งแต่บ่ายวันนี้เป็นต้นไปผู้ค้าต่างทยอยปิดแผงค้า และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหัวหิน ได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดภายในตล าดฉัตร์ไชย ทั้งหมดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

และนักท่องเที่ยวที่จะมาใช้บริการตล าดต่อไปหลังจากเปิดตล าดอีกครั้งในวันพฤหัส นี้โดยในวันพรุ่งนี้ทางเทศบาลเมืองหัวหิน โรงพยาบาลหัวหิน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะได้ร่วมกันตรวจผู้ค้าในตล าดฉัตร์ไชยทั้งหมด ด้วยชุดตรวจเอทีเคอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ