ผู้ว่าฯ สั่งห้ามจัดทุกงานเลี้ยง งดรับประทานอาหารร่วมกัน

มีคนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2564 มีรายงานว่านายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประชุมแจ้งให้ทุกอำเภองดจัดงานเลี้ยง งดสังสรรค์ งานศ พ งานแต่ง ห้ามรับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมเข้มงวดตรวจตล าดต่อเนื่อง ทั้งนี้ จะมีคำสั่งอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ทางด้านส่วนสถานการณ์ผู้ติดเ ชื้ อ โ ค วิ ด ในพื้นที่ จ.อุดรธานี วันที่ 8 ต.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 145 ราย ยอดสะสมผู้ติดเชื้อ 14,706 ราย เสี ยชีวิต 2 ราย เ สียชีวิตสะสม 112 ราย กลับบ้านแล้ว 12,386 ราย รักษาอยู่ 2,208 ราย

นายสยาม เปิดเผยว่า ขอความร่วมมือประชาชนในทั้ง 20 อำเภอห้ามจัดทุกงานเลี้ยง งดงานสังสรรค์ในพื้นที่ งานศ พ งานแต่ง ห้ามรับประทานอาหารร่วมกัน

เพื่อป้องกันการร ะ บ าดของโ ค วิ ด -19 เนื่องจากที่ผ่านมาการระบ าดส่วนใหญ่เกิดจากคลัสเตอร์งานศ พและงานเลี้ยงที่มีการรวมคนจำนวนมาก