ปภ. เผยรายชื่อ 5 จังหวัด เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน

นับว่าประชาชนติดตามข่าวอยู่ตลอด จากกรณี วันนี้ (9 ต.ค.64) ปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM รายงานคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 9 ตุล าคม 2564

– พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหล าก

ภาคกล าง จ.เพชรบุรี (อ.เมืองฯ แก่งกระจาน บ้านล าด ท่าย าง บ้านแหลม ชะอำ) และประจวบคีรีขันธ์ (อ.เมืองฯ บางสะพาน บางสะพานน้อย สามร้อยยอด กุยบุรี หัวหิน)

ภาคใต้ จ.ชุมพร (อ.ท่าแซะ ปะทิว พะโต๊ะ สวี ทุ่งตะโกหลังสวน เมืองฯ) ระนอง (อ.เมืองฯ กะเปอร์ สุขสำราญ กระบุรี ละอุ่น) และพังงา (อ.ตะกั่วป่าท้ายเหมือง คุระบุรี กะปง เมืองฯ ตะกั่วทุ่ง)

– พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง

ภาคเหนือ จ.สุโขทัย (อ.เมืองฯ ศรีสำโรง คีรีมาศ) พิษณุโลก (อ.วังทอง พรหมพิราม บางระกำ) นครสวรรค์ (อ.พยุหคีรี โกรกพระ เมืองฯ) และอุทัยธานี (อ.เมืองฯ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา (อ.โนนสูง พิมาย คง จักราช แก้งสนามนาง ประทาย เฉลิมพระเกียรติ ชุมพวง เมืองย าง) ชัยภูมิ (อ.คอนสวรรค์) ขอนแก่น (อ.แวงน้อย แวงใหญ่ โคกโพธิ์ไชย ชนบท มัญจาคีรี พระยืน บ้านแฮด บ้านไผ่ เมืองฯ) มหาสารคาม (อ.โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เมืองฯ) กาฬสินธุ์ (อ.ฆ้องชัย กมล าไสย ร่องคำ) ร้อยเอ็ด (อ.จังหาร เชียงขวัญ ธวัชบุรี โพธิ์ชัย เสลภูมิ ทุ่งเขาหลวง พนมไพร อาจสามารถ โพนทราย สุวรรณภูมิ) ยโสธร (อ.เมืองฯ คำเขื่อนแก้ว มหาชนะชัย ค้อวัง) บุรีรัมย์ (อ.สตึก) สุรินทร์ (อ.ชุมพลบุรี ท่าตูม รัตนบุรี) ศรีสะเกษ (อ.เมืองฯ โพธิ์ศรีสุวรรณ บึงบูรพ์ ย างชุมน้อย ราศีไศล ศิล าล าด อุทุมพรพิสัย กันทรารมย์) และอุบลราชธานี (อ.เมืองฯ วารินชำราบ เขื่องใน ดอนมดแดง ม่วงสามสิบ สว่างวีระวงศ์)

ภาคกล าง จ.ชัยนาท (อ.สรรพย า) ลพบุรี (อ.เมืองฯ บ้านหมี่ พัฒนานิคม โคกสำโรง) สระบุรี (อ.วังม่วง แก่งคอย เฉลิมพระเกียรติ เมืองฯ เสาไห้ หนองโดน บ้านหมอ ดอนพุด หนองแซง หนองแค) สุพรรณบุรี (อ.บางปล าม้า สองพี่น้อง) สิงห์บุรี (อ.เมืองฯ อินทร์บุรี ค่ายบางระจัน พรหมบุรี ท่าช้าง) อ่างทอง (อ.เมืองฯ ไชโย ป่าโมก วิเศษชัยชาญ สามโก้) พระนครศรีอยุธย า (อ.ผักไห่ เสนา บางบาล พระนครศรีอยุธย า บางไทร บางปะอิน ท่าเรือ นครหลวง บางปะหัน มหาราช) และปทุมธานี (อ.เมืองฯ สามโคก)

– พื้นที่เฝ้าระวังดินถล่ม

ภาคใต้ จ.ระนอง (อ.เมืองฯ สุขสำราญ กะเปอร์ กระบุรี ละอุ่น) พื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรง

ภาคกล าง จ.จันทบุรี และตราด

ภาคใต้ จ.ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่

ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ พื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก ปริมาณฝนสะสม โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมือง อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังระยะสั้นๆ พื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ล าดเชิงเขา อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล าก รวมทั้งอาจเกิดดินถล่ม พื้นที่ริมลำน้ำอาจได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมในระดับสูง ระวังอัน ตรายจากสัตว์และแมลงมีพิ ษ อัน ตรายจากกระแสไฟฟ้า

รวมทั้งการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทาง สำหรับประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเล ให้ระวังอัน ตรายจากคลื่นลมแรง ชาวเรือ ผู้บังคับเรือ ผู้ประกอบการเดินเรือโดยสาร ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยให้มีความพร้อมก่อนออกเดินเรือ และควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง