ประกาศเตือน 8 อำเภอ เฝ้าระวัง เตรียมรับมือน้ำท่วม เช็คเลยที่ไหนบ้าง

กระแสน้ำท่วม ทำให้มีผู้คนรับผลกระทบจำนวนมาก วันที่ 8 ต.ค. 64 มีปริมาณน้ำ 135.80 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 96.31 ของความจุอ่าง ซึ่งระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะเริ่มล้นระดับเก็บกักประมาณกลางเดือนตุลาคม 2564 ประกอบกับ การคาดหมายสภาวะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทย า ที่ระบุว่า

ช่วงระหว่างวันที่ 4-10 ตุลาคม 2564 อาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ ซึ่งหากมีปริมาณฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำลันตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำ

จึงขอแจ้งเตือนให้อำเภอที่มีเส้นทางของลำน้ำไหลผ่าน 8 อำเภอ ได้แก่ อ.ครบุรี อ.ปักธงชัย อ.โชคชัย อ.จักราช อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองนครราชสีมา อ.โนนสูง และ อ.พิมาย

โดยเฉพาะประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่สองฝั่งลำมูลที่อาจได้รับผลกระทบ ให้ทราบถึงสถานการณ์ อ่างเก็บน้ำมูลบน ว่าอยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ระดับการแจ้งเตือน สีน้ำเงิน

ขอให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ เก็บทรัพย์สินสิ่งของจำเป็นขึ้นไว้ที่สูงกว่าที่เคย ระวังติดตามสถานการณ์มวลน้ำไหลเชี่ยวแรงอย่างใกล้ชิด

และให้เจ้าหน้าที่จัดเวรเฝ้าระวังประจำตามจุดเสี่ย งต่างๆ เพื่อประเมินสถานการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่

กรณีประเมินสถานการณ์แล้วพบว่า จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประซาชนในพื้นที่ ให้สั่งอพยพประชาชนไปยังจุดอพยพที่ได้จัดเตรียมไว้โดยทันที

อย่างไรก็ตาม อ่างมูลบนโคราช น้ำจุ 96 เปอร์เซ็นต์ มีแนวโน้มเพิ่มสูงต่อเนื่อง หวั่นฝนตกเติมน้ำท่วม เตือน 8 อำเภอท้ายอ่างฯ รับมือ