นร.หญิง วูบตกเก้าอี้ หลังฉีดไฟเซอร์เข็มแรก ตอนนี้ปลอดภัยแล้ว

จนท.แตกตื่น หลังนร.หญิง วูบตกเก้าอี้ เมื่อวันที่ 7 ต.ค. ที่ศูนย์ฉี ดวั คซี นหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (อบจ.ปัตตานี) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นวันแรกของการฉี ดวั คซี นไฟเซอร์ ป้องกัน cv-19 เข็มแรกให้กับกลุ่มนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ซึ่งเป็นไปตามความสมัครใจที่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง บรรย ากาศทั่วไปพบว่า ตั้งแต่เช้าและบ่ายมีเด็ กนักเรียนทั้งชายและหญิง จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี กว่า 2,000 คน เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครอง เพื่อมารับวั คซี นเข็มแรกกันอย่างคึกคัก

ขณะที่ผู้ปกครองบางรายยังคงความกังวล กลัวว่าจะเป็นอันตรายกับลูกหากรับวั คซี นไปแล้ว ซึ่งทุกคนได้มีเฝ้าดูแลลูกตลอดการฉีดวั คซี น อย่างไรก็ตาม ใน จ.ปัตตานี เด็ กที่ไม่ได้ฉีดวั คซี นก็สามารถเข้าเรียนได้ แต่ต้องควบคู่กับการเข้มงวดมาตรการป้องกันโร ค และทางโรงเรียนจะมีตรวจแบบเอทีเค (ATK) ทุกสัปดาห์

ขณะที่การดำเนินการฉีดวั คซี น ปรากฏว่า มีเด็ กนักเรียนหญิง 1 คน หลังฉีดวั คซี นไฟเซอร์ และระหว่างรอดูอาการ เกิดอาการวูบตกเก้าอี้ลงไปกับพื้น ทำให้ทุกคนต่างตกใจเป็นอย่างยิ่ง แพ ทย์จึงรีบเข้ามาช่วยเหลือ ก่อนหามขึ้นวีลแชร์ไปห้องพักดูอาการ ล่ าสุดอาการปลอดภั ยแล้ว ขณะที่เด็ กบางรายหลังฉีดแล้วได้กล่ าวเป็นเสียงเดียวกันว่า แขนข้างฉีดมีอาการช า และเมื่อยเล็กน้อย ซึ่งภาพรวมทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นางกูโรสกานา ระเหม ผู้ปกครองนักเรียนรายหนึ่ง กล่ าวว่า มีความกังวลเกรงว่าถ้าฉีดวั คซี นแล้วลูกจะเป็นอะไรหรือไม่ เพราะตนมีลูกเพียงคนเดียว ส่วนลูกก็ไม่ได้กังวลอะไรพร้อมที่จะฉีด มีเพียงตนที่ยังกลัว แต่จำเป็นต้องฉีด เพราะวันนี้มีแพร่ระ บา ดของ CV-19 อย่างหนัก และมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นทุกวัน