คลัสเตอร์ใหม่ ตำรวจติด CV-19 เกือบทั้งโรงพัก

คลัสเตอร์ใหม่ ตำรวจวุ่น ติด CV เกือบทั้งโรงพัก เมื่อวันที่ 6 ต.ค. นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุข (สสจ.) จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวถึงกรณีมีรายงานตรวจพบการแพร่กระจายของ CV-19 เป็นกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) ของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ มากกว่า 50 นาย ว่า

ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนว่าต้นตอการติด CV-19 เป็นมาอย่างไร เบื้องต้นที่ตรวจเจอเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สบายมาที่โรงพย าบาล และตรวจพบว่ามีการติด CV-19

ดังนั้นจึงได้มีการระดมตรวจกลุ่มสัมผัสเสี่ย งสูงคือเพื่อนร่วมงาน ซึ่งก็พบว่ามีการติด CV-19 รวมทั้งหมด 51 นาย จากเจ้าหน้าที่ตำรวจใน สภ. ทั้งหมด 60 นาย เบื้องต้นได้มีการเปิด รพ.สนามเพื่อดูแลเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ติด CV-19

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีแข็งแรง ทำให้ส่วนใหญ่ผู้ติด CV-19 ไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย ส่วนอีก 9 นาย ถือเป็นผู้สัมผัสเสี่ย งสูงก็ต้องให้กักตัวเพื่อดูอาการและตรวจซ้ำ

ทั้งนี้ หากถามว่าไทม์ไลน์เจ้าหน้าที่ตำรวจไปไหนมาบ้างนั้น อยู่ระหว่างการสอบสวน ว่ามีการทำกิจกรรมอะไรที่มีความสุ่มเสี่ย งที่จะติด CV-19 หรือไม่ เช่น ไปจับผู้ร้า ย ไปออกชุมชนที่ไหนบ้าง

ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน รวมถึงสอบสวนและตรวจไปถึงครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย อาชีพตำรวจก็เป็นอาชีพเสี่ย งเพราะต้องเจอคนเยอะ ต้องออกจับผู้ร้า ย นพ.ทนง กล่ าว

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งด้วยนะคะ