เขื่อนกั้นน้ำ มหาสารคาม ยกธงเป็นสีแดงแล้ว

มีประชาชนให้ความสนใจอยู่ตลอด วันที่ 5 ต.ค.2564 นายสรายุทธ ช่วยชาติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม กล่ าวถึงสถานการณ์น้ำในลำชี ว่า สถานการณ์ในแม่น้ำชีที่ไหลผ่าน จ.มหาสารคาม ปัจจุบันมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากต้องรับน้ำเหนือจากจังหวัดชัยภูมิ และเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ที่มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันได แต่ไม่เกิน 35 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน

นายสรายุทธ กล่ าวต่อว่า ล่ าสุดเมื่อเวล า 06.00 น.ของวันนี้ ที่เขื่อนมหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย ระดับน้ำด้านหน้าและท้ายฝายอยู่ที่ 149.16 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกล าง เพิ่มขึ้น 85 เซนติเมตร

เปิดประตูระบายน้ำทั้ง 6 บาน รวม 36 เมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 858 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที คิดเป็น 73.13 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน เจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนธงสีเหลือ เป็นธงสีแดง

นายสรายุทธ กล่ าวอีกว่า แจ้งเตือนประชาชนว่าระดับน้ำอยู่ในระดับวิก ฤต ซึ่งส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำที่เ สี่ย งน้ำท่วมในเขตจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ บ้านโคกกล าง ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย บ้านดอนจำปา ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย เป็นพื้นที่แรก ๆ ที่จะได้รับผลกระทบ

ด้าน นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอโกสุมพิสัย ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ ต.โพนงาม พร้อมให้กำลังใจราษฎรบ้านดอนจำปา ต.โพนงาม ที่ช่วยกันนำกระสอบทราย ไปปิดกั้นท่อ เพื่อทำเป็นพนังกั้นน้ำป้องกันไม่ให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรด้านใน

สำหรับ จ.มหาสารคาม มีพื้นที่เ สี่ย งที่จะได้รับผลกระทบจากมวลน้ำชีไหลทะลักเข้าท่วม ในเขตพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.โกสุมพิสัย 6 ตำบล ได้แก่ ต.โพนงาม เขวาไร่ หัวขวาง หนองบอน ย างท่าแจ้ง

และตำบลเลิงใต้ อ.กันทรวิชัย 3 ตำบล ได้แก่ ต.เขวาใหญ่ ต.ท่าขอนย าง และ ต.มะค่า และ อ.เมืองมหาสารคาม 4 ตำบล ได้แก่ ต.ท่าสองคอน ต.เกิ้ง ต.ล าดพัฒนา และ ต.ท่าตูม

อย่างไรก็ตาม มหาสารคาม เผยสถานการณ์น้ำในลำชีเพิ่มสูงต่อเนื่อง เขื่อนกันน้ำชียกธงแดง อั นต ราย ส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำที่เ สี่ย งน้ำท่วม 3 อำเภอ