ชาวท่าเรือ ไม่ไหวแล้ว!! ชาวบ้านสงสัย ทำไมไม่ระบายน้ำคลองระพีพัฒน์

ชาวบ้านท่าเรือไม่ไหวแล้ว ได้รับผลกระทบหนักจากกรณีเขื่อนพระราม 6 ยกธงแดงเร่งระบายน้ำ ทำน้ำท่วมหนัก ชาวท่าเรือได้รับผลกระทบเต็มๆ เนื่องจากเขื่อนป่าสักฯ-เขื่อนพระรามหกเร่งปล่อยน้ำ ถือเป็นระดับวิกฤต และส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนในเขต อ.ท่าเรือ , อ.นครหลวง และ อ.พระนครศรีอยุธย า ในชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำติดแม่น้ำป่าสัก 

วันที่ 5 ตุลาคม ชาวบ้านสงสัย ทำไมไม่ระบายน้ำ เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม เพิ่มมากขึ้น ทำให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเดือดร้อน

โพสต์ดังกล่ าวจากกลุ่ม ท่าเรือน่าอยู่

ชาวบ้านสงสัย ทำไมไม่เร่งระบายน้ำ

ชาวชุมชนวัดสฎางค์ ทั้งวัด โรงเรียน และหมู่บ้าน น้ำท่วมสูงมากค่ะ และกระแสน้ำไหลแรงและเชี่ยวมาก หลายๆบ้าน มีน้ำท่วมมิดหลังคาเรือน รวมทั้งถนนบางเส้น นอกจากน้ำท่วมสูงแล้วก็ยังไหลแรงมาก

ภาพจาก Monpawan Priyapatrada

ชุมชนหลัง”หลวงพ่อโตวัดสะตือ”น้ำขึ้นอย่างต่อเนื่อง..

ภาพจาก Anusorn Saengthongluan

ภาพจาก Anusorn Saengthongluan

หมู่บ้านบางตะไลย์ แถววัดนางคุ่ม น้ำขึ้นสูงมากๆๆ

ภาพจาก Waritnan Kantharak

 

วอนผู้เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือด่วน

ขอบคุณข้อมูลจากกลุ่ม ท่าเรือ น่าอยู่