คลัสเตอร์ใหม่ คนงานก่อสร้าง ติด CV-19 ยกแคมป์

คลัสเตอร์ใหม่ CV-19 ลามไปถถึงแคมป์คนงาน พบคนงานก่อสร้าง ติด CV-19 ยกแคมป์ เมื่อวันที่ 5 ต.ค.64 เพจสายไหมต้องรอดได้รับแจ้งจากนิติบุคคลหมู่บ้านคลองสถิตวิลล่ า 9 เขตสายไหม-วัชรพลมีคนงานก่อสร้างชาวพม่าภายในหมู่บ้านติด CV-19 ทางทีมงานเพจสายไหมต้องรอดพร้องเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจึงพื้นที่ทันที

เนื่องจากเป็นคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ และเป็นแรงงานต่างด้าวทั้งหมด หลังจากการตรวจ CV-19 แบบ Swab พบติด CV-19 ทั้งแคมป์คนงาน เร่งติดต่อรถโรงพย าบาลมารับโดยด่วน

นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ แอดมินเพจสายไหมต้องรอด กล่ าวว่า วันนี้ได้รับแจ้งจากนิติบุคคลหมู่บ้านคลองสถิตวิลล่ า 9 เขตสายไหม-วัชรพลมีคนงานก่อสร้างชาวพม่าภายในหมู่บ้านติด CV-19 จึงเดินทางไปพร้อมเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข นำ Antigen Test ไปตรวจ CV-19 ทั้งแคมป์คนงาน

ผลปรากฎว่ามีคนงานที่อาศัยอยู่ในแคมป์คนงานทั้งหมด 19 คน ตรวจเจอ CV-19 ทั้งหมด ใน 19 คน มีเด็กเล็กติดด้วย 1 ราย ทางเราจึงประสานไปทาง สส.อนุดิษฐ์ นาครทัพ

ให้ช่วยประสาน รพ.ในเครือธนบุรี มารับผู้ติดทั้งหมด 19 คนไปรักษาตัวทันที เพื่อไม่ให้ไปแพร่ให้ใครได้อีก ตนเองอย ากฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องสายไหมและพี่น้องคนไทย ว่า

ถึงแม้จะฉี ดวั คซี นแล้วก็สามารถติด CV-19 ได้ จึงไม่อย ากให้ทุกท่านประมาท เพราะวั คซี นของบ้านเรานั้นยังไม่คลอบคลุมเท่าที่ควร บางคนฉี ดแล้วเดินออกนอกบ้านไม่ใส่แมสก์ ซึ่งถือว่าเป็นการประมาท จึงอย ากให้ทุกท่านช่วยกันป้องกันตนเองอย่าประมาทออกนอกบ้านให้ใส่แมสก์ทุกครั้ง และใช้เจลล้างมือบ่อยๆ

ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางทีมงานสายไหมต้องรอด มีทีมงานพร้อมที่จะเข้าบูรณาการการช่วยเหลือและตรวจ CV-19 เชิงรุกให้ประชาชนทั้งในพื้นที่ สายไหม บางเขน ดอนเมือง ปทุมธานี ซึ่งเราไปช่วยฟรีจากจิตอาสา แต่ทางเราขาดแคลนชุดตรวจ ATK

จึงอย ากประชาสัมพันธ์หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือท่านใด หน่วยงานใดที่มีชุดตรวจหรือที่พอมีกำลังสามารถช่วยบริจาคชุดตรวจได้ สามารถติดต่อเพจสายไหมต้องรอดได้ทันทีเพื่อที่ทีมงานจะได้เข้าไปรับเพื่อนำไปช่วยเหลือคนได้ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ติด CV-19 ทุกราย หายโดยเร็วนะคะ

ขอบคุณ สายไหมต้องรอด