ครม.ไฟเขียว อนุมัติแล้ว ผู้ปกครองเตรียมรับเงินนักเรียนกลุ่มนี้อีก 2,000 ทั่วประเทศ

จากกระแสเงินเยียวย า ผู้ปกครองเด็กเล็กเตรียมเฮ รับเงินอีก 2,000 บาท วันนี้ 5 ต.ค.64 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

เมื่อวันที่ 5 ต.ค.ว่า ครม.อนุมัติกรอบวงเงิน 1,320 ล้านบาท แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)

เพื่อใช้ในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ของ cv-19

สำหรับการช่วยเหลือเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 660,318 คน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 18,540 แห่ง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

ทั้งนี้ จะจ่ายเป็นเงินเยียวย าลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผู้ปกครองในสถานการณ์ CV-19 รายละ 2,000 บาทต่อคน

โดยจะช่วยบรรเทาภาระและผลกระทบทางด้านค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทางด้านรายได้อันเนื่องมาจากสถานการณ์ cv-19

และช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กให้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง