ลูกสุดเศร้า แม่ฉีดเข็ม 2 แสดงอาการหนัก สุดท้ายดับ

เป็นเรื่องที่ชาวเน็ตพูดถึง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดธรรมเกษตร หมู่ที่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งทางสามีและบุตรสาว ได้นำร่าง นางเฮียง แสงอ่วม อายุ 76 ปี มาตั้งบำเพ็ญกุศลเป็นคืนแรก ท่ามกล างความเ ศร้าโ ศกของครอบครัว เนื่องจากญาติเชื่อว่า สาเหตุจากการเ สียชีวิตมาจากฉีดวั คซีนแอสตร้าเซนเนกา เข็มที่ 2 เพราะก่อนหน้านี้ นางเฮียง ยังมีสุขภาพแข็งแรงเป็นปกติ แม้ว่าจะโ รคประจำตัว เบ าหวาน และไ ข มั นในเ ส้น เ ลื อด แต่สามารถรับประทานย าควบคุมโ รคดังกล่ าวตามปกติ

นางกมลวรรณ แสงอ่วม อายุ 49 ปี ลูกสาว กล่ าวว่า แม่ไปฉีดวั คซีนแอสตร้าเซนเนกา เข็มที่ 2 เมื่อวันที่ 15 ก.ย. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง จากนั้นวันที่ 16 ก.ย. มีอาการป วด หั ว อ าเ จียน กินอาหารไม่ได้ จึงกินย าพาราเพื่อบรรเทา แต่ยังป วด หั วมาตลอดและไม่ถ่ าย อุ จ จ า ร ะ ระหว่างวันที่ 18-21 ก.ย. อาการยังไม่ทุเล า

จนวันที่ 22 ก.ย. แม่มีอาการป วดหั วรุนแรงมาก ตนกับพ่อจึงพาไป รพ.สต.บ้านกร่าง ทางหมอได้จ่ายพารา และย าแก้แพ้มาให้ แต่อาการยังไม่ดีขึ้น วันที่ 23 ก.ย. ได้ไปพบหมอที่ รพ.สต.บ้านกร่างอีกครั้ง หลังกลับมาบ้านแม่มีอาการเหมือนเดิม จึงคิดว่าจะนำแม่ส่ง โรงพย าบาลพุทธชินราช แต่เกรงว่าโรงพย าบาลจะไม่รับ เพราะอยู่ในช่วงโ ค วิ ด -1 9

วันที่ 28 ก.ย. ได้พาแม่ไปคลินิกหมอสุพิมพ์ ที่ตำบลบ้านกร่าง วันที่ 29 ก.ย. อาการของแม่ท รุดหนักพูดคุยแทบไม่ได้ จึงตัดสินใจนำตัวส่ง โรงพย าบาลพุทธชินราช ซึ่งทางโรงพย าบาลห้ามเยี่ยม และเคยติดต่อไปทางโทรศัพท์กับทางโรงพย าบาล เพื่อเยี่ยมดูอาการแม่ แต่ไม่ได้รับการอนุญาต