ชลประธานที่ 6 ระดมรถบรรทุกน้ำประปา เร่งส่ง รพ.บ้านไผ่

คนติดตามข่าวอย่างต่อเนื่อง เมื่อเวล า 08.00 น. วันที่ 4 ต.ค.2564 ระดับน้ำในแม่น้ำชี จากการระบายน้ำจาก จ.ชัยภูมิ ได้ไหลเข้าพื้นที่ จ.ขอนแก่น อย่างต่อเนื่อง โดยมวลน้ำไหลเข้าพื้นที่เขตตัวเมืองขอนแก่นแล้วในหล ายจุด

โดยเฉพาะพื้นที่รับน้ำแก่งละว้า อ.บ้านไผ่ ที่ระดับน้ำเกินกว่าความจุอ่าง และไหลท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนตามเส้นทางน้ำได้ขย ายวงกว้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งจากมวลน้ำที่ไหลท่วมพื้นที่แก่งละว้า ทำให้ระบบการผลิตน้ำประปาในเขต อ.บ้านไผ่ ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของประชาชน โดยเฉพาะโรงพย าบาลบ้านไผ่ แห่งที่ 1 และ แห่งที่ 2 ที่ได้มีการประสานขอรับน้ำประปาจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการทางการแ พทย์

นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 กล่ าวว่า ขณะนี้หน่วยงานในสังกัดกรมชลประทานในระดับพื้นที่ ได้ระดมรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร ในพื้นที่ เร่งส่งน้ำประปาให้กับ โรงพย าบาลบ้านไผ่แห่งที่ 1 และ แห่งที่ 2 เนื่องจากน้ำในแม่น้ำชีได้ล้นตลิ่งเอ่อล้นเข้าท่วมอ่างเก็บน้ำแก่งละว้า

นายเกียรติศักดิ์ กล่ าวต่อว่า ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างฯ สูงขึ้นจนล้นเข้าท่วมบริเวณโรงสูบน้ำดิบของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านไผ่ จึงทำให้การประปาไม่สามารถผลิตน้ำประปาส่งให้ประชาชนในเขตเทศบาลบ้านไผ่ได้

นายเกียรติศักดิ์ กล่ าวอีกว่า ขณะนี้ ชป.6 ได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำชุดแรก 2 คัน รับน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขา อ.ชนบท เร่งจัดส่งส่งน้ำประปาให้กับโรงพย าบาลทั้ง 2 แห่ง ไปจนกว่าการซ่อมแซมโรงสูบน้ำดิบของการประปาบ้านไผ่จะแล้วเสร็จ

อย่างไรก็ตาม ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกพื้นที่ ที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะคะ