กระทรวงการคลัง เปิดวิธีใช้แอปฯ คนละครึ่ง ออเดอร์อาหารเดลิเวอรี่

คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก วันนี้ 4 ต.ค. 2564 นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนาแอปพลิเคชันเป๋าตังให้เป็น

Thailand Open Digital Platform ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร

พร้อมเปิดกว้างจับมือกับพันธมิตรทุกกลุ่ม ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาบริการต่างๆ

ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมในชีวิตของลูกค้าประชาชน ปัจจุบันมีผู้ใช้งานมากกว่า 33 ล้านคน

ล่ าสุด ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลัง ในการขับเคลื่อนโครงการคนละครึ่ง ธนาคารได้ขย ายศักยภาพของแอปฯ เป๋าตัง ให้สามารถรองรับการใช้จ่ายในการสั่งอาหารและเครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ 2 รายใหญ่

คือ แกร็บ (Grab) และ ไลน์แมน (LINE MAN) โดยการใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป

เป็นการเพิ่มความสะดวกในการใช้งานให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพ และตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนไป

โดยเฉพาะในช่วง Work from Home ที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้บริการสั่งอาหารและเครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่มากขึ้น เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม ลดความเ สี่ยง