สาวเพิ่งจะได้มาตรวจรางวัล สุดท้ายกลับทำน้ำตาไหล

เป็นคลิปที่คนดูให้กำลังใจหนักมาก ผลสล ากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันที่ 1 ตุล าคม 2564

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บ าท

578171

เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บ าท

285 361

เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บ าท

379 449

เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บ าท

83

ล่ าสุดสาวรายหนึ่งได้มาโพสต์คลิปลง tiktok ซึ่งเพิ่งจะได้มาตรวจรางวัล สุดท้ายกลับทำน้ำต าไหล เมื่อตรวจเสร็จ เพราะสาวรายนี้ถูกรางวัลที่ 4 รับเงิน 40,000 บ าท นั่นเองจ้า

ภาพดังกล่ าว

ภาพดังกล่ าว

ภาพดังกล่ าว

ภาพดังกล่ าว

ภาพดังกล่ าว

ภาพดังกล่ าว