วัดจุฬามณี เขื่อนกั้นน้ำสูง 2 เมตร วัดฬามณี แตก

เป็นที่ถูกพูดถึงทั่วโซเชียล เมื่อวันที่ 3 ต.ค. มีรายงานว่า สถานการณ์น้ำท่วมจากพิ ษพายุ เตี้ยนหมู่ ส่งผลให้ใน จ.พระนครศรีอยุธย า ได้รับผลกระทบหล ายพื้นที่ โดยเฉพาะที่วัดจุฬามณี ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล เขื่อนกั้นน้ำสูง 2 เมตร ของวัด ได้พังทล ายจากทางด้านหลังวัด

ทำให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระย า ไหลเข้าสู่วัดและเริ่มไหลเข้าสู่ชุมชนรอบวัดอย่างรวดเร็ว ระดับน้ำเพิ่มขึ้นกว่า 50 เซนติเมตร โดยขณะนี้ทางวัดประสานไปยังทางอำเภอบางบาล เพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือ

ขณะประชาชนได้นำนั่งร้านมาทำเป็นทางเดินเพื่อสัญจรภายในวัดเบื้องต้นก่อน และจะหาทางปิดช่องเขื่อนกั้นน้ำที่แตกให้ได้ เนื่องจากระดับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระย ายังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

ด้าน นายสันต์ สร้อยแสง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพระนครศรีอยุธย า เปิดเผยว่า จากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระย า ระบายในอัตรา 2,779 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและคลองธรรมชาตินอกคันกั้นน้ำชลประทาน ได้รับผลกระทบทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งจากแม่น้ำน้อย คลองโผงเผง และคลองบางบาล ท่วมบริเวณบ้านเรือนและที่อยู่อาศัย เพิ่มเป็น 8 อำเภอ 95 ตำบล 1 ชุมชน 18,812 ครัวเรือน

ส่วนวัดที่ได้รับผลกระทบ มี 2 อำเภอ คือ อ.เสนา และ อ.บางไทร รวม 16 วัด ขณะที่ ในเกาะเมืองล่ าสุดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธย า มีการตั้งคันดินป้องกัน

โดยนำเครื่องจักรปั้นคันดินบริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยทัย สูง 1.50 เมตร เพื่อป้องกันเกาะเมืองแล้ว

อย่างไรก็ตาม เขื่อนกั้นน้ำ วัดจุฬามณี แตก ทำน้ำท่วม วัด-ชุมชน หล ายหลังคาเรือนกันเลยทีเดียว