พั้นช์ วรกาญจน์ ถูกรางวัลเลขหน้า 3 ตัว

นับว่าชาวเน็ตสนใจกันเป็นวงกว้าง ผลสล ากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันที่ 1 ตุล าคม 2564

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บ าท

578171

เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บ าท

285 361

เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บ าท

379 449

เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บ าท

83

ล่ าสุด พั้นช์ เผยผ่านอินสตาแกรมว่า ถูกรางวัลเลขหน้า 3 ตัว หลังจากตั้งใจจะซื้ อเลขอายุของตัวเอง หนึ่งใบถ้วนอีกแล้ว ตั้งใจจะซื้ ออายุแต่ไปถูกสามตัวหน้าแทน # เลขนี้แม่หยิบให้ รอบหน้าขอรางวัลที่ 1 นะแม่ ใบเดียวก็ได้ แหม่ ดวงดีขนาดนี้ รอบหน้ากระซิบขอเลขจากสาวพั้นช์ดีกว่าจ้า

โพสต์ดังกล่ าว

พั้นช์ วรกาญจน์

ถูกเลขทุกรอบเลย

พั้นช์ วรกาญจน์

พั้นช์ วรกาญจน์

พั้นช์ วรกาญจน์

พั้นช์ วรกาญจน์

พั้นช์ วรกาญจน์