กรมอุตุฯ เตือน มรสุม จะทวีกำลังแรงขึ้น เกิดฝนตกสะสม

ได้รับความสนใจจากประชาชน กรมอุตุนิยมวิทย า เผยแพร่ การพย ากรณ์ คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า (2 – 8 ต.ค.64) โดยระบุว่า ในช่วงวันที่ 2 – 4 ต.ค. 64 ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย

ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคกล าง และภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ส่วนในช่วงวันที่ 5 – 8 ต.ค. 64 ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือตอนล่ าง ภาคกล าง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้น

ทำให้บริเวณดังกล่ าวมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือตอนล่ าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกล างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้

ในช่วงวันที่ 5 – 8 ต.ค. 64 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้น และเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะไหหลำ

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 5 – 8 ต.ค. 64 ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เ สี่ย งภัยของภาคเหนือตอนล่ าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกล างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก

ระวังอันต รายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล ากในระยะนี้ไว้ด้วย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุฯ เพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่ะ