แจ้งให้ประชาชนทราบ 19 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน

เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก วันนี้ 30 ก.ย. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย (ปภ.) รายงานสถานการณ์ ข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภั ย ประจำวันที่ 30 กันย ายน 2564 ดังนี้

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง

ภาคเหนือ จ.สุโขทัย (อ.เมืองฯ ศรีสำโรง คีรีมาศ) กำแพงเพชร (อ.ขาณุวรลักษบุรี คลองขลุง) พิจิตร (อ.บึงนาราง โพธิ์ประทับช้าง โพทะเล สามง่าม) พิษณุโลก (อ.วังทอง บางระกำ พรหมพิราม) เพชรบูรณ์ (อ.เมืองฯ วิเชียรบุรี หนองไผ่ ศรีเทพ บึงสามพัน น้ำหนาว) นครสวรรค์ (อ.ล าดย าว ท่าตะโก) และอุทัยธานี (อ.เมืองฯ ทัพทัน สว่างอารมณ์)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ชัยภูมิ (อ.เมืองฯ จัตุรัส บ้านเขว้า ภูเขียว คอนสวรรค์) ขอนแก่น (อ.ภูผาม่าน ชุมแพ หนองเรือ แวงน้อย แวงใหญ่ โคกโพธิ์ชัย ชนบท มัญจาคีรี โนนศิล า) นครราชสีมา (อ.เมืองฯ ด่านขุนทด สูงเนิน โนนสูง พิมาย โนนไทย คง พระทองคำ จักราช) และอุบลราชธานี (อ.เมืองฯ)

ภาคกล าง จ.ชัยนาท (อ.เมืองฯ มโนรมย์ วัดสิงห์ เนินขาม หันคา สรรพย า สรรคบุรี หนองมะโมง) สิงห์บุรี (อ.เมืองฯ อินทร์บุรี ค่ายบางระจัน) อ่างทอง (อ.เมืองฯ วิเศษชัยชาญ ป่าโมก ไชโย) พระนครศรีอยุธย า (อ.เสนา ผักไห่ บางบาล พระนครศรีอยุธย า บางไทร) ลพบุรี (อ.เมืองฯ ชัยบาดาล โคกสําโรง บ้านหมี่) สระบุรี (อ.วังม่วง แก่งคอย บ้านหมอ พระพุทธบาท ดอนพุด) สุพรรณบุรี (อ.บางปล าม้า สองพี่น้อง) และปราจีนบุรี (อ.กบินทร์บุรี)

พื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนอง

ภาคเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และอุทัยธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

ภาคกล าง จ.กาญจนบุรี ราชบุรี ลพบุรี สระบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขล า ปัตตานี ยะล า นราธิวาส พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมือง พื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ริมลำน้ำ อาจได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมในระดับสูงระวังอันตร ายจากสัตว์และแมลง อันตร ายจากกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทาง

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. จิตอาสา เครือข่ายอาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศลได้เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์

พร้อมประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับชุมชน/หมู่บ้านในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวหรือเสีย งตามสายประจำหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภั ย

อย่างไรก็ตาม ปภ.อัปเดตรายชื่อ พื้นที่เฝ้าระวัง น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วม ใน 19 จังหวัด สามารถเช็กกันได้เลยจ้า