ลูกเดียวก็หนักแล้ว!! กรมอุตุฯ แจงแล้ว เรื่องพายุจ่อเข้าถล่มไทยอีก 16 ลูก

เป็นกระแสใน facebook เมื่อมีคนโพสต์เรื่องพายุ 16 ลูกจ่อเข้าไทย ก่อนหน้านี้มีข่าว กรมอุตุฯ เตือน พายุกำลังเข้าประเทศไทยอีก 16 ลูก ล่ าสุด ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบแล้ว

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลภัยพิบัติประเด็นเรื่อง กรมอุตุฯ เตือน พายุกำลังเข้าประเทศไทยอีก 16 ลูก

ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมอุตุนิยมวิทย า

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่าประเด็นดังกล่ าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

เตือนข่าวปลอม กรมอุตุฯ เตือน พายุกำลังเข้าประเทศไทยอีก 16 ลูก เตือนข่าวปลอม กรมอุตุฯ เตือน พายุกำลังเข้าประเทศไทยอีก 16 ลูก

เป็นข่าวปลอม

บทสรุปของเรื่องนี้คือ ข้อมูลดังกล่ าว ไม่ได้เป็นข้อมูลที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทย า และโดยค่าเฉลี่ยปกติ จะมีพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเพียง 1-2 ลูกเท่านั้น ไม่ถึง 16 ลูกตามโพสต์ดังกล่ าวแต่อย่างใด