รพ.ไต้หวัน ฉีดไฟเซอร์เกินโดส 25 คน เหตุไม่ได้เจือจาง เกิดโดส 6 เท่า เช็กด่วน

กระแส รพ.ไต้หวัน ฉีดไฟเซอร์เกินโดส เป็นที่ฮือฮาในโลกโซลเชี่ยล คณะผู้บริหารของโรงพย าบาล En Chu Kong ในนิว ไทเป เปิดแถลงข่าวเช้าวันอังคารที่ 28 ก.ย. เพื่อขอโทษประชาชน หลังจากที่ทีมงานของรพ. ฉีดวัคซี นไฟเซอร์โดยไม่ได้เจือจางก่อน ให้กับประชาชน 25 คน ฉีดเกินโดสไป 6 เท่าที่ศูนย์ฉีดในเขต Yingge

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (27 ก.ย.) Wang Chung-cheng รองประธาน รพ. กล่ าวว่า ทีมงานที่ศูนย์ฉีดวัคซี น พบความผิดปกติเมื่อตอนนับจำนวนโดสช่วงเที่ยงของวันเดียวกัน หลังสอบถามเภสั ชกรและพย าบาลที่หน้างาน พบว่า พวกเขาฉีดวัคซี นไฟเซอร์จาก25 ขวด (vial) ให้กับผู้มารับวัคซี น 25 คนแรก

การฉีดวัคซี นแบบเข้มข้น25 ขวด ให้กับผู้รับ 25 คน เท่ากับคนเหล่ านั้น ได้รับวัคซี นไฟเซอร์เข้มข้นกว่าปกติ 6 เท่า หรือเท่ากับปริมาณวัคซี นที่สามารถฉีดให้ประชาชน 150 คน ผู้รับวัคซี นเข้มข้น เป็นหญิง 14 คน ชาย 11 คน อายุ 18-65 ปี แต่ยังไม่มีผู้รับวัคซี นรายใดแจ้งอาการผิดปกติรุนแรง แม้มีรายหนึ่ง มีประวัติป่ว ยโร คหั วใจ และมี 2 ราย ที่เกิดผื่นแดงและบวมตรงจุดที่ฉีดเล็กน้อยเท่านั้น

ผู้รับวัคซี น 9 คนตกลงที่จะอยู่สังเกตอาการที่รพ. 3 วัน เพื่อเป็นมาตรการป้องกันไว้ก่อน ส่วนที่เหลือ รพ.ได้ตั้งทีมเฉพาะกิจ ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดในแต่ละวัน นัดตรวจสุขภาพทุกสัปดาห์เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน

หลังเกิดเหตุ สำนักงานสาธารณสุขนิวไทเป มีคำสั่งให้โรงพย าบาลดังกล่ าว ระงับการฉีดวัคซี น 1 สัปดาห์ ขณะที่ผู้บริหารรพ. รับปากจะทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้รัดกุมกว่าเดิม สำนักข่าว CNA ของไต้หวัน อ้าง Hwang Kao-pin รองผู้อำนวยการรพ. มหาวิทย าลัยการแพทย์ไชนีส ว่า

ผู้รับวัคซี นไฟเซอร์แบบไม่เจือจางกลุ่มนี้ควรสังเกตอาการเป็นเวลา 28 วันนับจากวันฉีด และควรเฝ้าระวังอาการต้องสงสัยบ่งชี้ถึงกล้ามเนื้อหัวใ จอักเส บ เช่น แน่นหน้าอ ก เจ็บหน้าอก ใจสั่ น หายใจติดขัด และเป็นลม

ด้าน Taipei Times รายงานอ้าง Chuang Jen-hsiang รองผู้อำนวยกรมควบคุมโร ค และโฆษกศูนย์บัญชาการรับมือโร คระบา ดของไต้หวัน ว่า

รายงานจากประเทศอื่น พบว่าผู้ที่ได้รับวัคซี นไฟเซอร์-ไบออนเทคเกินขนาด ส่วนใหญ่ มีอาการเจ็บหรือบวมตรงที่ฉีดเท่านั้น ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง

ต่อคำถามที่ว่า 25 คนนี้ อาจเสี่ย งกล้ามเนื้อหัวใ จอักเส บสูงกว่าปกติหรือไม่  และจำเป็นต้องรับเข็มสองอีกหรือไม่

รองผอ.กรมควบคุมโร คไต้หวัน กล่ าวว่า กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบมักเกิดขึ้นหลังการฉีดวั คซี นเข็มสอง

และมักเกิดหลังได้รับวั คซี นไปแล้วเกิน 7 วัน กรมควบคุมโรคจะหารือกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาหนทางเหมาะสมต่อไป