กระทรวงพลังงาน เผย น้ำมันดีเซลพุ่งหนัก หลังตลาดโลกปรับสูง

ได้รับความสนใจจากประชาชน เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564 นายสมภพ พัฒนอริย างกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ สถานการณ์ราคาพลังงานในตล าดโลกยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากเศรษฐกิจทั่วโลกที่เริ่มฟื้นตัวจากสถานการณ์ รวมถึงการเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวของซีกโลกตะวันตก

รวมทั้งยังมีผลกระทบต่อเนื่องจากพายุในสหรัฐ ทำให้การผลิตน้ำมันต้องหยุดชะงัก อีกทั้งกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน (โอเปก) ได้มีการควบคุมการผลิตน้ำมันดิบ ส่งผลให้ทั่วโลกเผชิญกับปัญห าราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น

โดยกระทรวงพลังงาน ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมมาตรการรับมือเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและไม่ให้กระทบกับการฟื้นตัวเศรษฐกิจของประเทศ โดยเตรียมใช้มาตรการช่วยเหลือจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ซึ่งมีหน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพของระดับราคาข ายปลีกน้ำมันภายในประเทศไม่ให้มีความผันผวนมากจนเกินไป ซึ่งหากเกิดกรณีที่ราคาน้ำมันดีเซลพื้นฐาน (B10) ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่า 30 บ าท/ลิตร ก็จะเข้าไปดูแลราคา ซึ่งปัจจุบันราคาน้ำมันดีเซล (B10) อยู่ที่ 28.29 บา ท/ลิตร

กระทรวงพลังงาน ได้ติดตามสถานการณ์ของราคาน้ำมันและราคาแอลพีจีในตล าดโลกอย่างใกล้ชิด และขอยืนยันว่า กระทรวงพลังงานเตรียมพร้อมใช้กลไกกองทุนน้ำมันเ เข้าอุดหนุนทันที หากราคาน้ำมันดีเซล (B10) มีราคาสูงกว่า 30 บ าทต่อลิตร

อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ กระทรวงพลังงาน ขอรณรงค์ให้ประชาชนผู้ใช้น้ำมันดีเซล หันมาเติมน้ำมันดีเซล ซึ่งมีราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซลบี 7 ถึง 3 บาทต่อลิตร รวมถึงที่ผ่านมากองทุนน้ำมัน ก็ได้ให้การช่วยเหลือราคาแอลพีจี โดยตรึงราคาข ายปลีกสำหรับถังขนาด 15 กิโลกรัมอยู่ที่ 318 บาทต่อถัง (ไม่รวมค่าขนส่ง) ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค.2563 เป็นต้นมา

ล่ าสุดคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 ก.ย. ให้คงราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มข้างต้นออกไปอีก 3 เดือน

คือ ตั้งแต่ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 2564 ซึ่งขอยืนยันว่ากระทรวงพลังงานไม่ได้นิ่งนอนใจ และพร้อมที่จะใช้กลไกที่มีอยู่เข้าไปช่วยบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชน