ไปรษณีย์ไทย ประกาศ รายชื่อพื้นที่ไม่สามารถนำจ่าย

เป็นข่าวที่คนเฝ้าติดตาม วันนี้ (28 ก.ย.) เพจเฟซบุ๊ก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ออก ประกาศ เกี่ยวกับการให้บริการไปรษณีย์ในพื้นที่ประสบอุทกภั ย เนื่องด้วย ขณะนี้สถานการณ์อุทกภั ยในหล ายพื้นที่ส่งผลให้การนำจ่ายของ ไปรษณีย์ไทย ไม่สามารถนำจ่ายได้ ดังนี้

จังหวัดพระนครศรีอยุธย า อ.เมือง อ.เสนา อ.ผักไห่ อ.บางปะอิน อ.บางไทน อ.บางบาล

จังหวัดอ่างทอง อ.เมือง อ.ป่าโมก

จังหวัดลพบุรี อ.ลำนารายณ์ อ.ลำสนธิ อ.โคกเจริญ

จังหวัดสิงห์บุรี อ.เมือง อ.อินทร์บุรี อ.พรหมบุรี

จังหวัดระยอง อ.แกลง

จังหวัดฉะเชิงเทรา อ.เมือง อ.บางน้ำเปรี้ยว อ.บ้านสร้าง

จังหวัดนครราชสีมา อ.โนนสูง อ.ด่านขุนทด อ.โนนไทย อ.พระทองคำ อ.ขามสะแกแสง

จังหวัดสุรินทร์ อ.บัวเชด

จังหวัดศรีษะเกษ อ.ขุขันธ์

จังหวัดอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ

จังหวัดชัยภูมิ อ.เมือง อ.เกษตรสมบูรณ์ อ.จัตุรัส อ.ซับใหญ่ อ.เนินสง่า อ.แก้งคร้อ อ.บำเหน็จณรงค์ อ.บ้านเขว้า อ.คอนสาร อ.เทพสถิต อ.ด่านขุนทด อ.หนองบัวระเหว

จังหวัดยโสธร อ.ลืออำนาจ

จังหวัดขอนแก่น อ.ชุมแพ อ.มัญจาคีรี อ.โคกโพธิ์ไชย

จังหวัดเลย อ.เมือง อ.ด่านซ้าย อ.นาแห้ว

จังหวัดนครสวรรค์ อ.หนองบัว อ.ท่าตะโก อ.โกรกพระ อ.ตาคลี

จังหวัดกำแพงเพชร อ.เมือง อ.ขาณุวรลักษบุรี

จังหวัดตาก อ.เมือง อ.บ้านตาก

จังหวัดสุโขทัย อ.เมือง อ.ศรีสำโรง อ.คีรีมาศ อ.บ้านด่านล านหอย อ.กงไกรล าศ

จังหวัดพิษณุโลก อ.วังทอง

จังหวัดพิจิตร อ.สามง่าม

จังหวัดเพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อ.วิเชียรบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี อ.เมือง อ.สองพี่น้อง อ.เดิมบางนางบวช

สำหรับจังหวัดอื่น ๆ สามารถตรวจสอบพื้นที่ ตำบล หมู่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภั ย ซึ่งไม่สามารถนำจ่ายสิ่งของได้

ทั้งนี้ บริเวณต่างๆ โดยรอบที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภั ยนั้น การนำจ่ายสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ประเภทต่างๆ อาจล่ าช้ากว่าปกติไปรษณีย์ไทย ขอยืนยันจะดูแลพัสดุไปรษณีย์ที่ฝากส่งอย่างดี หากระดับน้ำลดลง จะนำจ่ายผู้รับโดยเร็วครับ

อย่างไรก็ตาม ไปรษณีย์ไทย ประกาศ ไม่สามารถนำจ่ายได้ ในหล ายจังหวัด หลังเจอน้ำท่วมหนัก