เปิดภาพความเสียหาย รพ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ พบของพังเสียหายหนัก หลังเจอน้ำทะลักท่วมฉับพลัน

เปิดภาพความเสี ยหาย หลังน้ำลดของ รพ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ  เมื่อวันที่ 27 กันย ายน เพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า ความเสี ยหาย รพ.บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ ครับ น้ำท่วม วันที่ 27 กันย ายน 2564 โรงพย าบาลบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เผยแพร่ภาพความเสียหายภายในโรงพย าบาล หลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือ รพ.จากเหตุการณ์อุทกภัย ขณะที่ระดับน้ำบริเวณ รพ.บำเหน็จณรงค์ น้ำเริ่มลดระดับลงเรื่อย ๆ เจ้าหน้าที่แต่ละจุดบริการต่างๆ เริ่มเข้าสำรวจความเสียหายทั้ง OPD จุดบริการคนไข้ และห้องตรวจโรคทั่วไป ห้องย าและคลัง ย า

ความเสี ยหาย รพ.บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ

ความเสี ยหาย รพ.บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ

ความเสี ยหาย รพ.บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ

ความเสี ยหาย รพ.บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ

เอกสารอุปกรณ์สำนักงานได้รับความเสี ยหาย

ความเสี ยหาย รพ.บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ

ความเสี ยหาย รพ.บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ

ความเสี ยหาย รพ.บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ

ภาพความเสี ยหายหลังน้ำลด

น้ำท่วมเสี ยหายหนัก

น้ำท่วมชัยภูมิ

เรียกได้ว่าเสี ยหายเยอะมากๆ