อธิบดีกรมอุตุฯ เตือนจับตา พายุลูกใหม่ มาต่อจาก เตี้ยนหมู่

ประชาชนเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เรียกได้ว่าจากอิทธิพลของ พายุเตี้ยนหมู่ ที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างหนัก เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหล ากในหล ายพื้นที่ ล่ าสุดเฟซบุ๊ก กลุ่ม แจ้งข่าวเตือนภั ยพิบัติ โพสต์ จับตาพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกที่คาดการณ์ว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้ราวๆ วันที่ 8-12 ตุล าคม 2564

รายชื่อที่คาดการณ์ว่าจะได้ใช้มี 2 รายชื่อ

1.ไลออนร็อก Lionrock ตั้งโดยฮ่องกง ชื่อหินบนเขาแห่งหนึ่งในฮ่องกง รูปคล้ายสิงโตหมอบ

2.คมปาซุ Kompasu ตั้งโดยประเทศญี่ปุ่น หมายถึงวงเวียน หรือ กลุ่มดาววงเวียน

อัปเดตพายุแบบจำลองล่วงหน้า 15 วันแบบจำลอง gfs ของสหรัฐอเมริกา

แบบจำลองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงติดตามการอัปเดตของแบบจำลอง gfs เรื่อยๆจนกว่าพายุจะเกิดขึ้นจริง!!

ด้าน ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทย า เผยกับ ฐานเศรษฐกิจ ถึง พายุลูกใหม่ที่ต่อจาก พายุเตี้ยนหมู่ ยังอยู่อีกไกล อยู่ในแถบทะเลฟิลิปปินส์ แต่ก็จับตามองอยู่

ส่วนโอกาสน้ำท่วมซ้ำรอยปี 2554 มีโอกาสเป็นไปได้น้อยมาก เพราะสุดท้ายพายุที่เข้ามาจะสล าย กล ายเป็นดีเปรสชัน พายุเตี้ยนหมู่ เป็นพายุลูกสุดท้ายของเดือนกันย ายน แล้ว

ส่วนอีกพายุอีกลูกที่อยู่ไกล คาดการณ์ว่าจะพัดขึ้นทางเหนือ อาจจะไม่เข้าไทย แต่ถ้ามองในมุมของกรมชลประทาน ซึ่งก็อย ากได้อีกสักลูกส่งท้าย เพราะน้ำในเขื่อนด้านบนยังไม่ค่อยมาก ต้องการเก็บกักน้ำใว้ใช้ในฤดูแล้งปี 2565

หากมองในมุมมองของเกษตรกรที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำ อาจจะบอกว่า พอแล้ว แต่ความจริงหากมีพายุเข้ามา โดยปกติแล้ว เวล าเข้ามาช่วงเดือนตุล าคม จะมีลมตะวันออกเฉียงเหนือนำพายุมาที่จะกดพายุลงมาทางภาคใต้ของประเทศไทย คาดว่าหากเข้ามาน่าจะเข้าทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

ดร.ณัฐพล กล่ าวว่า วันนี้ร่องฝนจะเคลื่อนตัวลง จึงทำให้ฝนยังไม่หมด อยู่ตามแนวภาคกล างตอนล่ าง กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี และภาคใต้ตอนบน อาทิ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี เป็นต้น ซึ่งเป็นฝนที่เกิดขึ้นจากแนวร่องฝนยังคงอยู่ถึงวันที่ 27-29 กันย ายน 2564 ในส่วนภาคเหนือตอนบนและอีสาน ฝนจะเริ่มลดน้อยลง

อย่างไรก็ตาม จับตาพายุลูกใหม่ คาดเคลื่อนตัวสู่ทะเลจีนใต้ วันที่ 8-12 ต.ค.