รีบเช็คด่วน! ประกันสังคม โอนเงิน 10,000 บาทรวดเดียว 3 จังหวัด วันนี้

สำหรับผู้ประกันตน ที่ได้รับเงินเยียวย า ผู้ประกันสังคม ม.40 เมื่อวันที่ 28 ก.ย.64 สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเยียวย า ม. 40 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธย า ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 รายใหม่ ในช่วงวันที่ 4 ส.ค. – 24 ส.ค.ที่ผ่านมา จำนวน 3.4 แสนคน กลุ่มนี้ ได้สิทธิเยียวย า 2 เดือน เดือนละ 5,000 บาท รวม 10,000 บาท

ทั้งนี้ วานนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการดำเนินการจ่ายเงินเยียวย าให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

พระนครศรีอยุธย า นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ว่า ในวันที่ 27-28 กันย ายนนี้ สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 3.02 ล้านคน โดยจะได้รับเงินเยียวย าคนละ 2,500 บาท

นายสุชาติ กล่ าวต่อว่า ขอเน้นให้ผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับสิทธิให้รีบดำเนินการผูกพร้อมเพย์เลขบัญชีธนาคารกับบัตรประชาชน เพื่อธนาคารจะได้โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน นอกจากนี้ ผู้ประกันตนที่ตกหล่น

และอยู่ในพื้นที่ได้รับการเยียวย าแต่ไม่ได้รับเงินเยียวย า สามารถยื่นแบบทบทวนสิทธิ โดยดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวย าได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม

และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานประกันสังคมที่สะดวกใน 29 จังหวัดสีแดงเข้มได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคมนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม

การโอนเงินเยียวย าแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 13 จังหวัดสีแดงเข้ม คนละ 2,500 บาท ซึ่งเงินในส่วนนี้แม้จะไม่มาก แต่อย่างน้อยจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันในเบื้องต้น

แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงาน ตามเจตนารมณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่จะให้ผู้ใช้แรงงานได้เข้าสู่ระบบประกันสังคม ได้รับเงินเยียวย าจากรัฐบาลและได้เข้าถึงมาตรการช่วยเหลือจากรัฐในอนาคต เพื่อให้ทุกคน ทุกกลุ่ม

ได้เข้าถึงสวัสดิการและก้าวข้ามสถานการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกัน นายสุชาติ กล่ าวในท้ายสุด