กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เตือน 4 จังหวัด ระวังใกล้ชิด

นับว่ามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก วันที่ 28 ก.ย. 2564 กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ มีฝนลดลง ยกเว้นภาคเหนือ และภาคตะวันออก มีฝนตกหนักบางพื้นที่ แม่น้ำสายหลักทั่วประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ำทั้งประเทศ 51,754 ล้าน ลบ.ม. (63 เปอร์เซนต์) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 45,355 ล้าน ลบ.ม. (63 เปอร์เซนต์)

เฝ้าระวังน้ำน้อยในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 5 แห่ง เฝ้าระวังน้ำมาก จำนวน 11 แห่ง (อ่างฯ แม่มอก อ่างฯ ทับเสล าอ่างฯ จุฬาภรณ์ อ่างฯลำตะคอง อ่างฯ ลำพระเพลิง อ่างฯ มูลบน อ่างฯ ลำนางรอง อ่างฯ ขุนด่านปราการชล อ่างฯ นฤบดินทรจินดา และอ่างฯ หนองปล าไหล)

ส่วนสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่ าง) ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุด

โดยหน่วยงานดำเนินการติดตั้งกาลักน้ำ เพื่อเร่งการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่ าง) และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำลำเชียงไกร เร่งระบายน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำมูลให้เร็วขึ้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนรถสูบส่งน้ำระยะไกล ช่วยเร่งระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร(ตอนล่ าง)

พร้อมวางกระสอบทรายยักษ์ (Big Bag) บริเวณคันกั้นน้ำบ้านโนนสง่า เพื่อป้องกันน้ำจากลำห้วยสามบาท ลำห้วยลุง ไหลเข้าสมทบน้ำที่ท่วมขังที่บ้านบึงบัวทอง ต.หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด องค์กรปกครองท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบ

สถานการณ์และแผนการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงาน กอนช.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมและพายุโซนร้อน เตี้ยนหมู่ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย.64 ถึงปัจจุบัน เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 28 จังหวัด พบสถานการณ์คลี่คล ายแล้ว 5 จังหวัด (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง บุรีรัมย์ และนครปฐม) คงเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย 23 จังหวัด โดยต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดใน 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ ลพบุรี และนครสวรรค์

กอนช. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ พร้อมจัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์อย่างทันท่วงที

ด้านกรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าไทยมีฝนลดลง ส่วนภาคเหนือ และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล าก ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 60 เปอร์เซนต์ ของพื้นที่

อย่างไรก็ตาม กอนช.สรุปสถานการณ์ น้ำท่วม ไทยฝนลดลง เหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย 23 จังหวัด เฝ้าระวังใกล้ชิด 4 จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ ลพบุรี และนครสวรรค์