เตือนด่วน 12 จังหวัดนี้ เร่งขนของขึ้นที่สูง เตรียมรับมือน้ำท่วม เตือนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

จากสถานการณ์พายุเตี้ยนหมู่ ที่ ส่งผลให้ภาคอีสาน ภาคกลางตอนบน รวมไปถึง กรุงเทพฯและปริมนฑลได้รับผลกระทบอย่างหนัก ซึ่งล่าสุด ปภ. ได้แจ้งเตือน 12 จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระย าและกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังผลกระทบจากน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระย าไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระย า

โดย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระย า รวมไปถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระย าให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ ระดับน้ำ และประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด

ตลอดจนประสาน อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

ขณะเดียวกัน นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะผู้อำนวยการกลาง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้กล่าวถึงกรณีนี้ว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำกับกรมชลประทาน พบว่า ในห้วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยมีฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องบริเวณประเทศไทยตอนบน

จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงคาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 26 – 30 กันยายน 2564 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ทำให้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกลาง ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระย าในอัตราเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,400 – 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

โดยกรมชลประทานได้ใช้การบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งตัดยอดน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งสองฝั่ง แต่ยังจำเป็นต้องปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระย าอยู่ระหว่าง 2,400 – 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระย าสูงเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.30 – 1.00 เมตร ระหว่างวันที่ 26 – 29 กันยายน 2564 ในบริเวณลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ

ดังนั้น ปภ. จึงได้ประสาน 12 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่

 1. อุทัยธานี
 2. ชัยนาท
 3. สิงห์บุรี
 4. อ่างทอง
 5. สุพรรณบุรี
 6. พระนครศรีอยุธย า
 7. ลพบุรี
 8. ปทุมธานี
 9. นนทบุรี
 10. สมุทรปราการ
 11. สมุทรสาคร
 12. กรุงเทพมหานคร

ตลอดจนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ย งภัย เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระย าที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระย าอย่างใกล้ชิด และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้านที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหารริมน้ำ แพเรือโดยสารสาธารณะ เป็นต้น

ทั้งนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระย า ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระย า และประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด

รวมถึงเตรียมพร้อมในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้พ้นจากแนวน้ำท่วม และระมัดระวังอันตรายจากการสัญจรทางน้ำ ตลอดจนประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม การเตือน 12 จังหวัดระวังน้ำหลาก สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดดังกล่าว ขอให้เตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำด้วยนะคะ