ศบค. เพิ่มอายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 2 เดือน

คนพูดถึงเรื่องนี้จำนวนมาก วันที่ 27 ก.ย.64 รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่cv ครั้งที่ 15/2564 ผ่านระบบ Video Conference ที่ห้อง PMOC ชั้น 2

ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กล าโหม เป็นประธานการ ได้มีการพิจารณาผ่อนปรนมาตรการต่างๆ เพิ่มเติม

ซึ่งนอกจากที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขย ายระยะเวล าการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 2 เดือน หรือจนถึง 30 พ.ย. แล้ว

ยังมีมติในส่วนของข้อกำหนดห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถานในเวล ากล างคืน หรือเคอร์ฟิว

จากเดิมกำหนดไว้ 21.00 -04.00 น. ขยับไปเป็นเวล า 22.00-04.00 น.

นอกจากนี้ ยังผ่อนปรนมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ อาทิ สถานประกอบการออกกำลังกาย

หรือฟิตเนส ให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ รวมไปถึงอนุญาตให้สามารถเล่นดนตรีในร้านอาหารได้