พ่อค้าแม่ค้า เตือน ซื้อพริกร้านส่ง ระวังจะโดนแบบนี้

ถูกวิจารณ์ทั่วโลกออนไลน์ มีรายงานร้องเรียนจาก นายโกเมศ มั่งมี อายุ 60 ปี พ่อค้าข ายพริกหอมกระเทียมในตล าดแสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง หลังพบก้อนหินจำนวนมากน้ำหนักกว่าครึ่งกิโลกรัม ถูกใส่ปะปนมากับถุงพริกแห้งขนาดใหญ่ ที่นายโกเมศซื้ อมาจากร้านส่งแห่งหนึ่งก่อนที่จะนำมาข ายปลีกให้กับลูกค้า

โดยเมื่อเปิดถูกออกจำหน่ายก็พบว่ามีก้อนหินขนาดทั้งเล็กทั้งใหญ่ปะปนมาเป็นจำนวนมาก

บางถึงเมื่อคัดออกแล้วมีน้ำหนักถึงครึ่งกิโลกรัม ทำให้นายโกเมศถึงกับเซ็ง เนื่องจากพริกแห้งมีราคาแพง เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้ต้องขาดทุน

นายโกเมศ เล่ าให้ฟังว่า ตนเองเป็นพ่อค้าข ายของแห้งตามตล าดนัดและตล าดแสวงหา โดยรับของมาจากร้านข ายส่งแห่งหนึ่ง

ซึ่งพริกแห้งที่ซื้ อบรรจุถุงละ10 กิโลกรัม ราคา 1,120 บ าท ซึ่งเมื่อนำมาข ายก็พบว่ามีก้อนหินขนาดเล็กและใหญ่ใส่ปะปนมาเป็นจำนวนมาก

จึงอย ากเตือนพ่อค้าแม่ค้าในระมัดระวังและอย ากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ เพราะเป็นการเอาเปรียบพ่อค้าแม่ค้า โดยเฉพาะในช่วงที่ทุกคนต่างประสบปัญห าเศรษฐกิจในช่วงนี้