บิ๊กตู่ ชูนิ้วให้เลข 3 ตัวชัด หลังลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม

นับว่ามีประชาชนสนใจหนักมาก ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการประกาศรางวัลประจำวันที่ 1 ตุล าคม 2564 หล ายคนอาจมีเลขในใจกันอยู่แล้ว แต่สำหรับใครที่ยังไม่มี สำหรับเลขของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งหล ายคนก็คงได้ตามทะเบียนรถมาหล ายครั้งแล้ว ในการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

บิ๊กตู่ลงพื้นที่น้ำท่วม

บิ๊กตู่ลงพื้นที่น้ำท่วม

ล่ าสุดบิ๊กตู่นั้นได้เดินทางไปช่วยเหลือน้ำท่วมที่จังหวัดสุโขทัย พร้อมกับชูนิ้วบอกเลข นั่นก็คือ 521

บิ๊กตู่ลงพื้นที่น้ำท่วม

บิ๊กตู่ลงพื้นที่น้ำท่วม

บิ๊กตู่ลงพื้นที่น้ำท่วม

บิ๊กตู่ลงพื้นที่น้ำท่วม

บิ๊กตู่ลงพื้นที่น้ำท่วม

โพสต์

@nudeeenakaaa

โปรดพิจารณา ##NudeeeNakaaa ##ว่างแหละดูออก

♬ Hot Singer Alert – Ram Hamdar