ชาวเน็ตแนะวิธีป้องกันรถยนต์จากน้ำท่วม

เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจในช่วงนี้ หล ายพื้นที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณประเทศตอนบนทำให้น้ำท่วม ในหล ายจังหวัด บ้านเรือนและรถยนต์ได้รับผลกระทบ ล่ าสุด ในโลกออนไลน์ เฟซบุ๊กเพจ ชี้โพรงของดี ได้มีการเผยสำหรับคนที่มีรถยนต์และเตรียมแผนน้ำท่วม โดยในเพจได้มีการนำพล าสติกขนาดใหญ่มาห่อรถยนต์ไว้ทั้งคันทำให้ลดความเ สียหาย โดยเฉพาะในห้องโดยสารได้พอสมควรเลย แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับกระแสน้ำและระดับน้ำด้วยสูงขึ้นมากน้อยเพียงใด เพราะน้ำยิ่งสูงยิ่งมีแรงดันมาก ทำให้ไม่ว่าเราจะป้องกันดีแค่ไหน ก็อาจจะยังได้รับผลกระทบอยู่ดี

การนำพล าสติกขนาดใหญ่ห่อรถยนต์

การนำพล าสติกขนาดใหญ่ห่อรถยนต์

การนำพล าสติกขนาดใหญ่ห่อรถยนต์

การนำพล าสติกขนาดใหญ่ห่อรถยนต์

การนำพล าสติกขนาดใหญ่ห่อรถยนต์

การนำพล าสติกขนาดใหญ่ห่อรถยนต์

โพสต์