ถึงแล้ว แอสตราเซเนกา ล็อต 3 จากญี่ปุ่นถึงไทยอีก 3 แสนโดส รวมทั้งสิ้น 1.65 ล้านโดส

ข่าวดี เมื่อญี่ปุ่นส่ง แอสตร้าฯ ล็อต 3 อีก 3 แสนโดสถึงไทยแล้ว เมื่อวันที่ 26 ก.ย.64 ทวิตเตอร์ กระทรวงการต่างประเทศ MFA of Thailand ทวีตข้อความและภาพ

เป็นแอสตราเซเนกา ที่ญี่ปุ่นส่งมอบให้ไทยในล็อตที่ 3 จำนวน 300,000 โดส โดยส่งมาถึงไทยแล้ว ในวันครบรอบ 134 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น รวมให้แล้ว 1.65 ล้านโดส

โดยระบุว่า วั คซี นแอสตราเซเนกา ล็อตที่ 3 จำนวน 300,000 โดส จากญี่ปุ่นเดินทางถึงไทยแล้ว ในวันครบรอบ 134 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น รวมวั คซี นที่ญี่ปุ่นมอบให้ไทยแล้ว 1.65 ล้านโดส

สำหรับประเทศญี่ปุ่นจะสนับสนุนประเทศไทย ซึ่งเป็น พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ของญี่ปุ่นอย่างเต็มกำลัง เพื่อบรรเทาสถานการณ์การติด CV-19 ในประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นส่ง แอสตร้าฯ ล็อต 3 อีก 3 แสนโดส ถึงไทยแล้ว ในวันครบรอบ 134 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น รวมให้แล้ว 1.65 ล้านโดส

ขอบคุณ กระทรวงการต่างประเทศ MFA of Thailand