กองอำนวยการน้ำ เตือนแล้ว 4 จังหวัดนี้ เร่งยกของขึ้นที่สูง ก่อนฝนตกเพิ่ม

จากสถานการณ์มรสุม เมื่อวันที่ 26 ก.ย.64 ประกาศจาก กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เรื่องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระย า น้ำท่วม จากผลกระทบพายุโซนร้อน เตี้ยนหมู่ ที่อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลทำให้ประเทศไทยตอนบน มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

โดยในช่วงวันที่ 26-30 กันย ายน 2564 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบน ทั้งนี้ อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบน

โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง มีฝนเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีน้ำหลาก น้ำท่วม จากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระย าไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระย า จังหวัดชัยนาท ในอัตราเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้ประเมินปริมาณฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ตอนบนลุ่มน้ำเจ้าพระย า ในช่วงดังกล่าวแล้ว คาดว่าจะส่งผลให้มีน้ำหลาก น้ำท่วม จากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระย า ไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระย าเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยคาดการณ์ว่า จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระย าสูงสุด บริเวณสถานี C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,400-2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (ลบ.ม./วินาที)

คาดการณ์ว่า แม่น้ำสะแกกรัง จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ Ct.19 จังหวัดอุทัยธานี อยู่ในเกณฑ์ประมาณ 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทั้งนี้ กอนช. มอบหมายให้กรมชลประทานบริหารจัดการชะลอน้ำด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระย า ร่วมกับการตัดยอดน้ำเข้าระบบคลองชลประทานทั้งสองฝั่งและพื้นที่ลุ่มต่ำ ทำให้จะมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระย าอยู่ในเกณฑ์ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำตั้งแต่ ท้ายเขื่อนเจ้าพระย าบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ เพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 0.30 – 1.00 เมตร ในช่วงวันที่ 27 – 30 กันย ายน 2564 ดังนี้

จังหวัดชัยนาท ตำบลโพนางดำ อำเภอสรรพย า

จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอพรหมบุรี อำเภอเมือง และวัดเสือข้าม ตำบลประศุก วัดสิงห์ ตำบลทับย า อำเภออินทร์บุรี

จังหวัดอ่างทอง คลองโผงเผง วัดไชโย ตำบลไชโย อำเภอไชโย และอำเภอป่าโมก

จังหวัดพระนครศรีอยุธย า คลองบางบาล ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา และตำบลลาดชิด ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธย า (แม่น้ำน้อย)

อย่างไรก็ตาม เขื่อนเจ้าพระย าเอาไม่อยู่ เตือน 4 จังหวัดท้ายน้ำ ชัยนาท , สิงห์บุรี , อ่างทอง , พระนครศรีอยุธย า เตรียมรับมือ น้ำท่วม ประกาศระบายน้ำ 2,500 ลบ.ม./วินาที