ตากน้ำท่วมหนัก สะพานไม้ไผ่กาดต้าตง ถูกซัดพังจมหายไปกับน้ำ

จากพายุที่ถล่มไทย จังหวัดตากน้ำท่วมหนัก ทำให้สะพานที่เป็นแหล่งเช็คอินพังจมไปกับสายน้ำ เมื่อวันที่ 25 กันย ายน 2564 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดตากรายงานว่า ฝนที่ตกลงมาอีกระลอก 2 ในพื้นที่จังหวัดตาก สร้างความเสี ยหายให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอต่างๆ ของ จ.ตาก โดยเฉพาะอำเภอด้านฝั่งตะออก เช่น อ.เมืองตาก อ.สามเงา และ อ.บ้านตาก น้ำได้ท่วมทั้งในเมืองตาก

สะพานไม้ไผ่กาดต้าตง

โดยเฉพาะเส้นทางหลวง ถนนพหลโยธิน สาย จ.ตาก-จ.ลำปาง บริเวณหน้าโรงเรียนผดุงปัญญา น้ำได้ท่วมถนนและบ้านเรือนราษฎร ทำให้รถยนต์สัญจรไปมาไม่สะดวก เนื่องจากน้ำมีระดับสูง เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตากต้องใช้เครื่องสูบน้ำ สูบน้ำออกจากชุมชน

สะพานไม้ไผ่กาดต้าตง พังจมไปกับสายน้ำ

ล่ าสุด น้ำได้ซัดสะพานไม้ไผ่ที่ข้ามแม่น้ำปิง บริเวณกาดต้าตง อ.บ้านตาก ซึ่งเป็นศูนย์กลางย่านการค้าดั้งเดิมของเมืองตากเก่า และเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดตากด้วย ภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้นำอาหารและสิ่งของใช้อุปโภค-บริโภคไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตามชุมชนต่างๆ ของ อ.เมืองตาก

สะพานไม้ไผ่กาดต้าตง

อย่างไรก็ตาม สะพานไม้ไผ่กาดต้าตง แหล่งเช็กอินชื่อดังเมืองตาก ถูกซัดพังจมไปกับสายน้ำ