ในหลวง ราชินี ทรงวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ที่ รพ.ศิริราช

ประชาชนติดตามอย่างต่อเนื่อง วันนี้ (24ก.ย.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังโรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

เวลา 17.30 น.เสด็จฯ ถึงโรงพยาบาลศิริราชศาสตราจารย์ นายแ พทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพ ทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลศาสตราจารย์ นายแ พทย์บรรจง มไหสวริยะ ธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ นายแ พทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชพลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน และผู้บริหารคณะแพ ทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้า ฯ รับเสด็จ

เสด็จฯ ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะฯทรงกราบ

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะฯ ทรงกราบ

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี วางพวงมาลา จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะฯ กราบ

ต่อมา เสด็จฯ ไปยังศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี เสด็จฯ ไปถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์และทรงวางพานพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะฯ ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ วางพวงมาลัย

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะฯ กราบ นั่ง ณ ที่จัดไว้

ศาสตราจารย์ นายแ พทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแ พทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กราบบังคมทูลรายงาน พร้อมทั้งขอพระราชทานกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแ พทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึก รวม 20 ราย

จากนั้นเสด็จออกจากศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ออกจากโรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต