ศบค.ชุดใหญ่ ปรับเวลาเคอร์ฟิว ปลดล็อกกิจการ 10 ประเภท

ได้รับความสนใจจากประชาชน เมื่อวันที่ 24 ก.ย.64 รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์ CV-19 (ศปก.ศบค.) เตรียมเสนอแนวทางผ่อนคล ายมาตรการกิจการ กิจกรรมต่างๆ ต่อที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่กระจายของ CV-19 (ศบค.)

ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กล าโหม ในฐานะผอ.ศบค. จะเป็นประธานการประชุม ในวันที่ 27 ก.ย.นี้ โดยจะเสนอให้พิจารณาขย ายระยะเวล าการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก 2 เดือน หรือถึงวันที่ 30 พ.ย.

และจะเสนอให้เลื่อนการเปิดพื้นที่ Sandbox ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่ก่อนหน้านี้เตรียมจะให้ 5 จังหวัดเป็นพื้นที่นำร่อง จากเดิมที่วางแผนไว้ว่าจะเปิดในวันที่ 1 ต.ค.นี้ ขยับไปเป็นวันที่ 1 พ.ย.

นอกจากนี้ จะเสนอให้ผ่อนคล ายกิจการ กิจกรรมที่ถูกสั่งเปิดเพิ่มขึ้น 10 ประเภท ได้แก่

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และวัยก่อนเรียน

2.ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดเอกชน ห้องสมุดชุมชน

3.พิพิธภัณฑ์ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน

4.ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิทย าศาสตร์และวัฒนธรรม หอศิลป์

5.กีฬาในร่ม ในห้องที่มีระบบปรับอากาศ ฟิตเนส

6.ร้านทำเล็บ

7.ร้านสั ก

8. ร้านนวด สปา เพื่อสุขภาพ

9.ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ฉายภาพยนตร์

10.การเล่นดนตรีในร้านอาหาร

โดยผู้ประกอบการต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงระบบหมุนเวียนอากาศ และจัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการ CV-Free Setting ก่อนเปิดบริการ

ในส่วนศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า สถานที่กลุ่มกีฬากล างแจ้ง ที่ร่มโล่งมีอากาศถ่ายเทสะดวก การซ้อมของนักกีฬาทีมชาติไทยทุกประเภท และร้านสะดวกซื้อ ตล าดสด ตล าดนัด ให้เฉพาะที่จำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภค และขย ายเวล าเปิดให้บริการไม่เกินเวล า 21.00 น. จากเดิมที่เปิดบริการได้ถึง 20.00 น.

ขณะเดียวกัน จะเสนอให้พิจารณาให้ปรับเวล าออกนอกเคหะสถานหรือเคอร์ฟิว จากเดิม 21.00 น. ถึง 04.00 น.ของรุ่งขึ้น ขยับเป็นเวล า 22.00 น.ถึง เวล า 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น และจะเสนอปรับลดระยะเวล าในการกักตัวในสถานที่กักกันของรัฐ

โดยให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยในทุกช่องทางที่มีเอกสารรับรองการนครบตามเกณฑ์มาแล้วอย่างน้อย 14 วัน ให้กักตัวอย่างน้อย 7 วัน และต้องตรวจหาด้วยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง ครั้งแรก วันที่ 0-1 ครั้งสอง วันที่ 6-7

ส่วนผู้ที่เดินทางเข้าประเทศซึ่งโดยสารมาทางเครื่องบิน และไม่มีเอกสารรับรองกา ให้กักตัวอย่างน้อย 10 วัน และต้องตรวจหาด้วยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง ครั้งแรก วันที่ 0-1 ครั้งสอง วันที่ 8-9

ขณะที่ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทางช่องทางบก และไม่มีเอกสารรับรองการ ให้กักตัวอย่างน้อย 14 วัน และตรวจหาด้วยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง ครั้งแรกวันที่ 0-1 ครั้งสองวันที่ 12-13 ทั้งนี้ จะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ต.ค.

อย่างไรก็ตามเตรียมปรับเวล าเคอร์ฟิวเป็น 4 ทุ่มถึงตี 4 จ่อผ่อนคล ายกิจการ กิจกรรม 10 ประเภท เช็กได้เลยจ้า