รวบแล้ว แก๊งหลอกขายมือถือ ทำม.ต้นเครียดจนสิ้นใจ

เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้กรณีการติดตามจับกุมแม่ค้าออนไลน์ที่หลอกขายโทรศัพท์มือถือให้น้องก้อง นักเรียนชั้น ม.2 อายุ 14 ปี โดยที่น้องก้องได้โอนเงิน 5,000 บาท ไปให้ แต่สุดท้ายกลับถูกบล็อกการติดต่อ จนทำให้น้องเสี ยใจหนักเครี ยดจนเสี ยชีวิตเมื่อวันที่ 17 กัน ยายน ที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขออนุมัติหม ายจั บ น.ส.สายน้ำผึ้ง วัย 19 ปี และ น.ส.นฤมล

วัย 18 ปี ในข้ อหา ฉ้ อโก งประชาชน โดยนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็ จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ จากศาลจังหวัดเชียงใหม่และศาลได้อนุมัติหม ายจั บ ตามข่าวที่ได้นำเสนอไปแล้ว

ล่ าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมา ตำรวจสามารถจับ กุมผู้ต้ องหาได้แล้ว 1 ราย ในพื้นที่ จ.นนทบุรี และได้ควบคุมตัวไปยังกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอ าชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) เพื่อสืบสวนขย ายผล และหาผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด เพื่อนำตัวมาดำเนินค ดีตามก ฎหมายต่อไป

โดยในวันนี้ เวลา 11.00 น. พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผู้บังคับการตำรวจไซเบอร์ จะมีการแถลงผลการจับกุ มในค ดีนี้ ซึ่งประเด็นสำคัญ คือการสืบสวนขย ายผล ว่ามีผู้เสียหายรายอื่นถูกหลอ กในลักษณะเดียวกันอีกหรือไม่. กรณีการติดตามจับกุมแม่ค้าออนไลน์ที่หล อกขายโทรศัพท์มือถือให้น้องก้อง นักเรียนชั้น ม.2 อายุ 14 ปี โดยที่น้องก้องได้โอนเงิน 5,000 บาท ไปให้ แต่สุดท้ายกลับถูกบล็ อกการติดต่อ จนทำให้น้องเสี ยใจหนักเครี ยดจนเสี ยชีวิตเมื่อวันที่ 17 กันย ายน ที่ผ่านมา

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขออนุมัติห มายจั บ น.ส.สายน้ำผึ้ง วัย 19 ปี และ น.ส.นฤมล วัย 18 ปี ในข้อหา ฉ้อโกงประชาชน โดยนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ จากศาลจังหวัดเชียงใหม่และศา ลได้อนุมัติหมา ยจับ ตามข่าวที่ได้นำเสนอไปแล้ว

ล่ าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมา ตำรวจสามารถจับกุ มผู้ต้อ งหาได้แล้ว 1 ราย ในพื้นที่ จ.นนทบุรี และได้ควบคุมตัวไปยังกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอ าชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) เพื่อสืบสวนขย ายผล และหาผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด เพื่อนำตัวมาดำเนินค ดีตามก ฎ หมายต่อไป โดยในวันนี้ เวลา 11.00 น. พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผู้บังคับการตำรวจไซเบอร์ จะมีการแถลงผลการจับกุมในคดีนี้ ซึ่งประเด็นสำคัญ คือการสืบสวนขย ายผล ว่ามีผู้เสียหายรายอื่นถูกหล อกในลักษณะเดียวกันอีกหรือไม่

ขอบคุณ ข่าวช่องวัน