พระครูวิจิตรธรรมาภิรัตน์ หรือ หลวงพ่อเชย มรณภาพแล้ว

ขอแสดงความอาลัยยิ่ง เมื่อเวล า 15.00 น. วันที่ 24 ก.ย.2564 คณะศิษย านุศิษย์วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ได้แจ้งว่า พระครูวิจิตรธรรมาภิรัตน์ เจ้าคณะตำบลหนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เจ้าอาวาสวัดละหารไร่ จ.ระยอง

ได้มรณภาพในเวล า 14.46 น. วันศุกร์ ที่ 24 ก.ย.64 ด้วยโ ร ค ช ร า ณ โรงพย าบาลสมิติเวช กทม. เตรียมนำสั งขารกลับมาประกอบพิธี ที่วัดละหารไร่ ซึ่งจะกำหนดวันเวล าต่อไป

สำหรับประวัติพระครูวิจิตรธรรมาภิรัตน์ (หลวงพ่อเชย ชนธัมโม) เกิดในสกุล วงศ์รัตนเพชร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2485 ที่บ้านเลขที่ 132 หมู่1 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เข้ารับการอุปสมท เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2507 ที่พัทธสีมาวัดละหารไร่

มีพระครูวิจิตรธรรมานุวัตร(หลวงพ่อลัด) วัดหนองกระบอก เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการสิน ภัททาจาโร เป็นกรรมวาจาจารย์ และ พระอธิการสาคร มนุญโญ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จนสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ และ เป็นศิษย์ ที่หลวงปู่ทิม เกจิชื่อดังแห่งยุค ไว้วางใจ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดละหารไร่สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

หลวงพ่อเชยได้สร้างความเจริญให้กับวัดละหารไร่เป็นอย่างมาก ทั้งด้านศาสนสถาน รวม ถึง ส่งเสริมการศึกษา จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของของพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศ

อย่างไรก็ตาม สิ้ นแล้ว หลวงพ่อเชย พระครูวิจิตรธรรมาภิรัตน์ เจ้าคณะตำบลหนองละลอก เจ้าอาวาสวัดละหารไร่ ระยอง มรณภาพด้วยโรคชรา สิริอายุ 79 ปี ศิษยานุศิษย์เตรียมจัดพิธี ก่อนแจ้งกำหนดวันเวล าต่อไป