10 อันดับจังหวัด จำนวนผู้ติด CV สูงสุด วันนี้

เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจอยู่ตลอด อัปเดตต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ CV วันนี้ เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์ CV-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัปเดต 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดสูงสุด จํานวนผู้ติด CV ในประเทศรายใหม่ วันที่ 22 กันย ายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 2456 ราย

2 สมุทรปราการ 991 ราย

3 ชลบุรี 743 ราย

4 ยะล า 663 ราย

5 ระยอง 549 ราย

6 นครศรีธรรมราช 417 ราย

7 นราธิวาส 403 ราย

8 สงขล า 388 ราย

9 สมุทรสาคร 350 ราย

10 ราชบุรี 323 ราย