แชร์ว่อน รถตู้ตำรวจ สภ.ดอนจาน พาคนไปเที่ยว

มาอีกแล้ว ประเด็นร้อนโซเชียล จากกรณีเพจ ชมรม STRONG ต้านทุ จ ริ ตภาคอีสาน โพสต์ภาพประชาชนนั่งอยู่อยู่ในรถตู้ พร้อมข้อความ อย ากไปไหนขอให้บอก รถตู้ตำรวจพาไปได้ทุกที่ ล่ าสุด เครือข่ายชมรมฯ พบเห็นพฤติกรรมการใช้รถตู้ตำรวจของ สภ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ มีสมาชิกหล ากหล ายวัยเดินทางร่วมกันไปที่ จ.จันทบุรี-ระยอง แวะรับประทานอาหาร มีการโพสต์ขอบคุณคนที่ขับรถ ซึ่งเป็นตำรวจบริการได้ดี อย ากไปไหนขอแค่บอก พาไปทุกที่จริงๆ หลังมีการโพสต์ภาพและข้อความออกไปมีการวิพากษ์ วิจารณ์ในโลกโซเชียล

ล่ าสุดวันที่ 23 ก.ย.64 พ.ต.อ.เกียรติปกรณ์ รวมวงศ์ ผกก.สภ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ ยืนยันว่า ภาพดังกล่ าวเป็นรถตู้ของ สภ.ดอนจาน จริง โดยเป็นการใช้ในงานราชการ ซึ่งทาง อสม.รพ.สต.กุดครอง ได้ทำหนังสือขออนุญาตใช้รถไปศึกษาดูงาน เมื่อช่วงเดือน ก.ค.63 เพื่อนำความรู้กลับมาสร้างประโยชน์แก่ชุมชน ไม่ได้ใช่ส่วนตัว อีกทั้งยังการร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร สอดรับนโยบาย ตำรวจอยู่คู่ชุมชนและประชาชน

พ.ต.อ.เกียรติปกรณ์ กล่ าวต่อว่า สำหรับเรื่องดังกล่ าวนั้น สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือน ก.ค.63 ทาง ร.พ.สต.กุดครอง อ.ดอนจาน ได้ทำหนังสือมาประสานมาที่ สภ.ดอนจาน ขอใช้รถตู้ เนื่องจากมีโครงการพา อสม.ไปศึกษาดูงานที่ จ.ระยอง ซึ่งตนพิจารณาดูแล้วว่าเป็นการนำไปใช้เพื่อราชการ และเป็นการประสานงานระหว่างองค์กร ประกอบกับในช่วงนั้นตำรวจ สภ.ดอนจาน ยังไม่มีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องใช้รถของทางราชการ จึงอนุญาต พร้อมกับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ดอนจาน เป็นคนขับรถพาไป

พ.ต.อ.เกียรติปกรณ์ กล่ าวอีกว่า ยืนยันว่าการนำรถตู้ดังกล่ าวไปใช้นั้นไม่ได้นำไปใช้ส่วนตัว และเอกสารหนังสือยืนยันจาก อสม.และ ร.พ.สต.กุดครอง ชัดเจน อีกทั้งการนำรถไปใช้ก็ถือเป็นการประสานงานความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ cv-19 ที่กำลัง ตำรวจก็ต้องทำงานร่วมกันกับ อสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ตำรวจอยู่คู่ชุมชนและประชาชน และการที่ อสม.เดินทางไปศึกษาดูงานก็เป็นการไปนำความรู้กลับมาใช้ประโยชน์กับในชุมชนของตนเองอีกด้วย

ขณะที่ น.ส.นิภาวรรณ ศิริวรรณ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ร.พ.สต.กุดครอง กล่ าวว่า ในการขอใช้รถตู้ สภ.ดอนจาน ดังกล่ าว เป็นการนำคณะ อสม.เดินทางไปศึกษาดูงานที่ จ.ระยอง เมื่อวันที่ 3 ก.ค.63 โดยเป็นการขอความร่วมมือจาก สภ.ดอนจาน ในการขอใช้บริการ เนื่องจากเคยขอความร่วมมือ ในภารกิจในสถานการณ์โ ค วิ ด ทั้งในส่วนของรถตู้ สภ.ดอนจาน และรถตู้ของทางเทศบาลตำบลดอนจาน

แต่เนื่องจากช่วงนั้นรถตู้ของเทศบาลตำบลดอนจานไม่พร้อม จึงได้มีหนังสือขอความร่วมมือจาก สภ.ดอนจาน ในการเดินทางไปศึกษาดูงานดังกล่ าว ทั้งนี้ เป็นไปตามรูปแบบของการบูรณาการมีส่วนร่วม ระหว่างภาครัฐ เพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนราชการและประชาชนได้รับบริการ ยืนยันเป็นการนำคณะ อสม.ไปศึกษาดูงานนำความรู้กลับมาใช้ประโยชน์ และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา