โอนเงินแล้ววันนี้ กลุ่ม 13 จังหวัด รับคนละ 5,000 บาท

โอนแล้ววัน สำหรับใครที่กำลังรอเงินเยียวยา

สำหรับกลุ่ม 13 จังหวัด ที่อยู่ในพื้นที่สีแดง จะได้รับเงินเยียวย าประกันสังคมตามเงื่อนไข วันที่ 22 ก.ย. 64 สำนักงานประกันสังคม ได้โอนเงินเยียวย ารอบที่ 2 อีกจำนวนคนละ 5,000 บาท ผ่านการโอนเงินในระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ซึ่งได้แก่ กรุงเทพฯ, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, อยุธย า, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และสงขลา

โดยกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 13 จังหวัด ถือเป็นอีกกลุ่มที่ถูกรัฐบาลสั่งประกาศยกระดับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเป็นเวลา 2 เดือน เท่ากับว่ากลุ่มดังกล่าวจะได้รับเงินเยียวย ารวม 10,000 บาท ซึ่งก่อนหน้านี้ประกันสังคมได้โอนเงินเยียวย าไปแล้ว 5,000 บาท เมื่อช่วงเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา

สำหรับกำหนดการโอนเงินให้ผู้ประกันตนมาตรา 33, 39, และ 40 กลุ่มอื่นๆ ที่ได้เงินรอบที่ 2 มีดังนี้

  1. วันที่ 20 – 21 ก.ย.64 โอนเงินเยียวย าม.40 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม กลุ่มที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 ส.ค.- 24 ส.ค. 64 จำนวน 2.3 ล้านคน กลุ่มนี้ได้รับเงินเยียวย า 1 เดือน คนละ 5,000 บาท สำหรับ 16 จังหวัดสีแดงเข้มประกอบด้วย ประกอบด้วย จ.นครนายก นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง สิงห์บุรี และ สมุทรสงคราม
  2. วันที่ 21 ก.ย. 64 โอนเงินเยียวย า ม.39 ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม (ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธย า) จำนวน 1.17 ล้านคน กลุ่มนี้ได้รับเงินเยียวย ารอบ 2 เข้าบัญชีพร้อมเพย์ คนละ 5,000 บาท
  3. วันที่ 22-23 ก.ย. 64 โอนเงินเยียวย า ม.40 รอบ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม (ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธย า) ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน จำนวน 4 ล้านคน จะได้รับเยียวย ารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท

  4. วันที่ 27 ก.ย.64 (เป็นต้นไป) โอนเงินเยียวย าผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่ 13 จังหวัด (ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธย า) ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน จำนวน 3.5 ล้านคน จะได้รับเยียวย ารอบ 2 อีกคนละ 2,500 บาท

  5. วันที่ 28 ก.ย. 64 โอนเงินเยียวย า ม.40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ พระนครศรีอยุธย า จำนวน 3.45 แสนคน เป็นกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนและจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 – 24 ส.ค.64 จะได้รับเยียวย า 2 รอบ ทั้งรอบแรก 5,000บาท รอบ 2 อีก 5,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิประกันสังคมได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th เพื่อติดตามการจ่ายเงินเยียวย าประกันสังคมรอบ 2 ได้ดังนี้

  1. เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th
  2. เลือกตรวจสอบสิทธิตามสถานะผู้ประกันตนมาตรา 40
  3. กรอกเลขบัตรประชาชน และพิมพ์รหัสยืนยันตามที่เห็นบนหน้าจอ แล้วกดตกลง
  4. ระบบจะแสดงผลการได้รับสิทธิ หากได้รับสิทธิจะขึ้นตัวอักษรสีเขียว โดยผู้ประกันตนที่ได้รับจะต้องผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเพื่อรับเงิน

หากไม่ได้รับสิทธิจะขึ้นสีแดง ต้องรีบดำเนินการยื่นทบทวนสิทธิที่สำนักงานประกันสังคมตามเงื่อนไขที่กำหนด