แม่ร่ำไห้แทบขาดใจ CV-19 พรากพ่อ-ลูก ดับรวด 3 ราย

สำหรับ CV-19 ที่พรากพ่อและลูกดับพร้อมกัน ฝ่ายแม่ร่ำไห้แทบขาดใจ ดับรวด 3 ราย  เมื่อวันที่ 22 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ CV-19 ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 21 ก.ย.ที่ผ่านมา ระบุว่า ศูนย์ปฏิบัติการ CV-19 รายงานยอดผู้ติดเ ชื้ อวันนี้ ผู้ ป่ ว ยรายใหม่ อีก 55 ราย ผู้ป่ว ยยืนยัน สะสม 10,831 ราย รักษาอยู่ 1,023 ราย หายแล้ว 9,612 ราย เ สี ย ชี วิ ตวันนี้อีก 3 ราย เป็นผู้ เ สี ย ชี วิ ต รายที่ 189 ชายไทย อายุ 62 ปี ต.สามชุก อ.สามชุก ผู้เ สี ย ชี วิ ต รายที่ 190 หญิงไทย อายุ 63 ปี ต.สนามชัย อ.เมือง ผู้เ สี ย ชี วิ ตรายที่ 191 หญิงไทยอายุ 57 ปี ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง รวม เ สี ย ชี วิ ต 191 ราย

ทั้งนี้ เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 21 ก.ย. พระครูพิสุทธิรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเถรพลาย เจ้าคณะตำบลวังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า วัดเถรพลายมีพิธีสงเคราะห์ดำเนินการเผ า ศ พ ร่างชายวัย 49 ปี ซึ่งเ สี ย ชี วิ ต หลังจากรักษา CV-19 แต่มีภาวะแทรกซ้อน ทำให้ต้องรักษาตัวต่อหลังจากรักษา CV-19 ในหอผู้ป่ว ยหนัก หลังจากได้ เ สี ย ชี วิ ต ลง เมื่อเวลาประมาณ 11.30 น. วันที่ 20 ก.ย.

แต่ที่น่าเศร้า เนื่องจากเมื่อวานนี้มีการ ฌ า ป น กิ จ ศ พ พ่อของผู้ ต า ย เป็นชายชรา อายุ 77 ปี ชาว ต.ย่าน ย า ว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต จากการติด เ ชื้ อ โ ร ค CV-19 ที่ รพ.เจ้าพระย า ยมราช จ.สุพรรณบุรี โดยเจ้าหน้าที่ SCOT มูลนิธิเสมอกันสุพรรณบุรี นำร่างมาทำ พิ ธี ฌ า ป น กิ จ ศ พ ณ เมรุเ ผ า ศ พ ชั่วคราววัดเถรพลาย โดยมี นายพรชัย โพธิ์ศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.วังน้ำซับ นายสมศักดิ์ ขลังธรรมเนียม เจ้าหน้าที่ชำนาญการ สาธารณสุขศรีประจันต์ รวมถึง เทศบาล ต.วังน้ำซับ มาดำเนินการพ่นย า ฆ่ าเ ชื้ อ บริเวณ เ ม รุ ชั่วคราว ท่ามกลางความเศร้าโศก เ สี ย ใจของครอบครัวผู้ เ สี ย ชี วิ ต