บิ๊กป้อม ลงพื้นที่ จ.อยุธยา ตรวจดูการบริหารจัดการน้ำ

ประชาชนสนใจข่าวอย่างต่อเนื่อง วันที่ 22 ก.ย.64 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เดินทางลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธย า เพื่อติดตามความพร้อมของการบริหารจัดการน้ำหล าก ในพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำเจ้าพระย าตอนล่ าง บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล และประตูระบายน้ำบางบาล ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล อำเภอพระนครศรีอยุธย า

ขณะที่ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธย า ได้มอบหมายหน่วยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธย า ร่วมกับ สทนช. ได้นำเสนอสถานการณ์น้ำภาพรวมของจังหวัด ปัญหา และความต้องการของจังหวัดพระนครศรีอยุธย า

พร้อมด้วย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ผอ.ชลประทาน จ.พระนครศรีอยุธย า ผอ.คบ.บางบาล และ ปภ.จังหวัด ร่วมให้การต้อนรับท่านรองนายกฯ และคณะ

ต่อจากนั้น ท่านรองนายกฯ และคณะ จะเดินทางไปที่ประตูระบายน้ำบางบาล โดยมี ผอ.คบ.บางบาล บรรย ายสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ และการระบายน้ำ นายอำเภอบางบาล รายงานสรุปความเดื อดร้อนในพื้นที่

โดย รองนายกฯ มอบถุงยังชีพให้ผู้นำชุมชน จำนวน 200 ชุด และพบปะประชาชนในบริเวณดังกล่ าว เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุ กข์และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบต่อไป

ลงพื้นที่