ทัณฑสถานวัยหนุ่ม เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ของจังหวัด

คนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก วันที่ 22 ก.ย.2564 ที่ทางเข้าบ้านกอจันทร์ หมู่ 2 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผวจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน CV-19 หลังจากที่หมู่บ้านดังกล่ าวต้องปิดตัวเนื่องจากมีผู้ติด CV-19 เป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม CV-19

โดยนายชำนาญ ลักษณะชฎา นายกอบต.ท่าเรือ พร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้าปรับพื้นที่เพื่อความสะดวกในการช่วยเหลือชาวบ้าน และมีการขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมอย่างเคร่งครัด

เนื่องจากมีผู้ติด CV-19 ที่มาจากคลัสเตอร์บ้านกอจันทร์เป็นจำนวนมาก จึงมีการเน้นย้ำ กำชับให้ชาวบ้านปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวดทั้งด้านกรมอนามัย การควบคุมโ รค โดยจะมีคณะทำงานในระดับอำเภอและจังหวัดเข้ามาทำงานไปควบคู่กัน

นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์ สสจ.นครศรีธรรมราช กล่ าวถึงสถานการณ์ในทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช คลัสเตอร์ใหญ่ว่า หากประเมินตามหลักการผู้ต้องขั งจะติด CV-19 ทั้งหมด 100 เปอร์เซนต์ แต่จะมีอาการหรือไม่มีอาการนั้นขึ้นอยู่กับสุขภาพของผู้ต้องขั ง

แต่ส่วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรง แสดงอาการน้อย ขณะที่ผู้ติดที่มีอาการชัดเจน 2 ราย อาจจะต้องเคลื่อนย้ายนำส่งรพ.ภายนอก เพื่อใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็น ส่วนที่เหลือคือผู้ที่แสดงอาการจะใช้ฟาร์วิพิราเวีย ส่วนผู้ที่ไม่แสดงอาการใช้ฟ้าทะล ายโ จร

สำหรับสถานการณ์ CV-19 ในวันนี้ (22 ก.ย.64) ของ จ.นครศรีธรรมราช พบผู้ติด CV-19 เพิ่มจำนวน 538 ราย ยอดผู้ติดสะสม 13,848 ราย ราย รักษาหายแล้ว 10,040 ราย ขณะการประชุมคณะกรรมการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนกรณีมีการนำเสนอเพื่อให้มีการประกาศล็อกดาวน์จังหวัดนั้น ทางคณะกรรมการฯได้พิจารณาแล้วไม่มีมติให้ประกาศล็อกดาวน์จังหวัดแต่อย่างใด เนื่องจากจำเป็นต้องขับเคลื่อนเพื่ออยู่กับสถานการณ์ให้ได้ โดยจะเน้นการกระจายวั คซี นให้มากขึ้น แต่อาจจะมีการปิดเป็นการเฉพาะพื้นที่ตามความจำเป็นเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ติด CV-19 ทุกคนหายโดยเร็วนะคะ และขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน เพื่อความปลอดภัย