กัน นภัทร มอบเงินทอดผ้าป่า ให้แก่ รพ.ดอนเจดีย์

คนจำนวนมากร่วมอนุโมทนาบุญ เมื่อวันที่ 21 ก.ย. ที่ผ่านมา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้โพสต์ภาพลงบนเพจเฟซบุ๊ก พร้อมระบุข้อความว่า “กัน นภัทร อินทร์ใจเอื้อ พร้อมครอบครัวและแฟนคลับทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้ยอดรวมจำนวนเงินทั้งสิ้ น 700,000 บ าท มอบให้กับผู้อำนวยการโรงพย าบาลดอนเจดีย์ # เพื่อสมทบทุนสร้างขย ายแผนกผู้ป่ วยนอก และจัดซื้ ออุปกรณ์การแ พทย์โรงพย าบาลดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี”

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี