โอนแล้ววันนี้ 5,000 บาท

เฮเลย เงินเข้าแล้ววันนี้ จากกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตราการบรรเทาผลกระทบอันเนื่องจากการล็อกดาวน์เพื่อคุม ด้วยการจ่ายเงินโครงการเยียวย าให้คนไทยกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการ ประกันสังคมมาตรา 33 จำนวน 2,500 บาท มาตรา 39 และ มาตรา 40 จะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 5,000 บาท ด้วยการโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน

ล่าสุดวันที่ 21 ก.ย.2654 สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน ได้ทำการโอนเงินอีก 5,000 บาทต่อคน

เข้าบัญชีพร้อมเพย์หมายเลขบัตรประชาชนให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) กลุ่ม 10 จังหวัด และ 3 จังหวัด เป็นกลุ่มแรกที่ได้รับเงินเยียวย ารอบที่ 2 แล้ว

สำหรับกลุ่ม 10 จังหวัด ประกอบด้วย กทม., นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และ สงขลา ส่วนกลุ่ม 3 จังหวัด ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ พระนครศรีอยุธย า ทั้ง 13 จังหวัดนี้มี ผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1,164,382 คน ซึ่งกลุ่มนี้อยู่ในพื้นที่ล็อกดาวน์ 2 เดือน จึงได้รับเงินเยียวย า 2 รอบ รวมเป็น 10,000 บาทต่อคน

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่สีแดงเข้ม ที่มีสถานะผู้ประกันตน active แต่ระบบเช็กสิทธิของประกันสังคมขึ้นว่า ไม่รับเงินเยียวย า สามารถสอบถามได้ที่กระทรวงแรงงาน โทร 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และหากจำเป็นต้องยื่นทบทวนสิทธิ สามารถทำได้ได้ถึง 31 ต.ค.2564 ตามขั้นตอนดังนี้

โหลดแบบฟอร์มทบทวนสิทธิได้โดย

พรินต์แบบฟอร์มออกมา กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย และลงลายมือชื่อ

แนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม เช่น แนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะ-เบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี)

นำแบบฟอร์มและเอกสารเย็บรวมกัน (อย่าลืมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้) -แล้วนำไปหย่อนกล่องที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือส่งไปสำนักงาน-ประกันสังคมในพื้นที่ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ

เป็นการเยียวยาให้คนไทยกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการ ประกันสังคมมาตรา 33 จำนวน 2,500 บาท มาตรา 39 และ มาตรา 40 จะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 5,000 บาท ด้วยการโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน

ขอขอบคุณที่มาจาก ประชาชาติ