เทศกาลลูกชิ้นยืนกิน ครั้งที่ 4 กระแสตอบรับดี

เรียกได้ว่าเป็นกระแสมาแรงสุดๆ วันที่ 21 ก.ย.64 มีรายงานว่า บรรย ากาศบริเวณบนสถานีรถไฟ ซึ่งเป็นจุดที่จำหน่ายลูกชิ้นยืนกิน สัญลักษณ์ของชาวบุรีรัมย์ ซึ่งมีมานานกว่า 40 ปี ยังคึกคักอย่างต่อเนื่อง หลังจากลิซ่า BlackPink ซึ่งมีบ้านเกิดอยู่ที่บุรีรัมย์ และเป็นคนเปิดประเด็นลูกชิ้นยืนกินขึ้นระหว่างการให้สัมภาษณ์สื่อ ว่าอย ากกินลูกชิ้นน้ำจิ้มพริกเผาครั้งเป็นเด็ก กระทั่งมีการย่นเวล าการจัดงานเทศกาลลูกชิ้นยืนกินครั้งที่ 4 ขึ้นในวันที่ 17-23 ก.ย.นี้ โดยแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวจากหล ายจังหวัดทุกภาคของประเทศเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ภาคเอกชนหล ายบริษัทยังมาให้การสนับสนุนงานลูกชิ้นยืนกินให้สมบูรณ์ขึ้น เนื่องจากผู้จัดงานไม่อนุญาตให้ยืนกินภายในงาน จะต้องซื้ อกลับอย่างเดียว ตัวแทนจำหน่าย ถ้วยเฟสท์ ได้นำผลิตภัณฑ์ มาแจกให้แม่ค้าลูกชิ้นฯ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสการยืนกิน ด้วยการแบ่งใส่ถ้วย ไปยืนกินอยู่นอกสถานที่จัดงาน เพื่อป้องกัน cv-19 อีกด้วย

น.ส.รัตภชา ธีรภัทรกิจ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ กล่ าวว่า ตอนนี้จะสิ้ นสุดงานเทศกาลลูกชิ้นยืนกินแล้ว แต่นักท่องเที่ยว ยังเดินทางมาชมและซื้อลูกชิ้นกลับไปบ้านเป็นจำนวนมาก จากแม่ค้าเคยข ายได้ในช่วงโค วิ ด-19 ร ะบาด เพียง 30-40 กก.

ตั้งแต่กระแสลิซ่าเข้ามามาจนถึงวันนี้ มียอดข ายแต่ละรายทะลุ 100,000 บ าทต่อวัน เฉพาะลูกชิ้นยืนกิน มียอดข ายวันละกว่า 1 ล้านบ าท ไม่รวมแม่ค้าลูกชิ้นยืนกินที่อยู่ตัวเทศบาลเมือง และต่างอำเภออีกกว่า 200-300 เจ้า คาดว่าจะมีเงินสะพัดเฉพาะงานเทศกาลลูกชิ้นยืนกินปีนี้ ไม่น้อยกว่า 40 ล้านบ าท

ด้านนายบดินทร์ เรืองสุขศรีวงศ์ ประธานสภาอุสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ กล่ าวว่า หลังจากมีปรากฏการกระแสของลิซ่า เกิดขึ้น ตอนนี้ออเดอร์ยอดข ายเรียกได้ว่า ข ายกันไม่ทัน สิ่งที่เราได้คุยกับสภาอุสาหกรรม ,สมาคม ,การท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัด ถึงการรักษาคุณภาพ หรือพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นอย่างไร ใครมีความสามารถทำแฟนไชน์ ใครมีความมารถที่ขย ายไปข ายที่กรุงเทพฯ เราก็จะสนับสนุน

รวมถึงการขย ายการปักหมุดสัญลักษณ์ของลูกชิ้นยืนกิน ให้ไปอยู่ในหล ายพื้นที่ของประเทศไทย หรือของโลก ถ้าเป็นไปได้ โดยจะมีการไปให้ความรู้ด้านการค้าและการตล าด ต่อไป และเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการท่องเที่ยว

ลูกชิ้นยืนกิน