พิมาย ปักธงสีเหลือง แจ้งเตือนระดับน้ำเพิ่งสูงขึ้น

สืบเนื่องจากฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ อ. พิมาย ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วม เมื่อวันที่ 21 ก.ย. สถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ของ จ.นครราชสีมา ยังคงต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด หลังพบว่าปริมาณน้ำภายในลำน้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปริมาณน้ำภายในลำน้ำมูลที่ไหลผ่านมาจาก อ.เฉลิมพระเกรียติ ลงสู่ อ.พิมาย

ประกาศแจ้งเตือนธงเหลือง

บริเวณสะพานข้ามลำน้ำมูล ใน ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำธงมาปักแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ โดย ปักธงสีเหลือง แจ้งเตือนระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น

น้ำท่วมพิมาย

ด้วยปริมาณน้ำมูลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วได้ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาขนที่อยู่ติดกับลำน้ำมูล ใน ต.สัมฤทธิ์ และ ต.ในเมือง ประชาชนเร่งขนย้ายข้าวของขึ้นสู่ที่สูง เพราะกลัวว่าปริมาณน้ำจะไหลเข้าท่วมบ้านเหมือนกับในปีที่ผ่านมา

น้ำท่วมพิมาย
น้ำท่วมพิมาย
น้ำท่วมพิมาย

จากภาพมุมสูงจะเห็นว่าปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นได้ล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมนาข้าวและไร่อ้อยของเกษตรกรใน ต.ธารละหลอด และ ต.สัมฤทธิ์ เป็นบริเวณกว้าง เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอพิมาย จึงฝากแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

น้ำท่วมพิมาย
น้ำท่วมพิมาย
น้ำท่วมพิมาย

อย่างไรก็ตาม พิมาย ปักธงเหลืองแจ้งเตือนน้ำท่วม หลังน้ำจากลำน้ำมูลสูงขึ้นต่อเนื่อง ขอ ปชช.ติดตามใกล้ชิด