พบนักเรียนติด CV กันเพียบ แจ้งปิดการเรียนการสอนทันที

เป็นเรื่องที่คนแชร์ต่อกันอย่างหนัก นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วย นพ.สมชาติ ชมพูคำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง และเจ้าหน้าที่ รพ.วังสะพุง ระดมเจ้าหน้าที่เร่งตรวจหา CV19 และสอบสวน คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 หลังพบติด CV-19 แล้ว 34 คน จนกล ายเป็นคลัสเตอร์ใหม่

นายอำเภอวังสะพุง เปิดเผยว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 วังสะพุง เป็นโรงเรียนประจำ (แบบกิน-นอน)

ซึ่งเป็นหนึ่งใน 2 โรงเรียนที่คณะกรรมการ จ.เลย มีมติให้เปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ตามประกาศมาตรการป้องกันการ CV-19 จ.เลย ฉบับล่ าสุด ลงวันที่ 14 ก.ย.2564

และเมื่อวันที่ 18 ก.ย.ที่ผ่านมาพบเด็กนักเรียน เมื่อได้ตรวจหา พบติด CV ยืนยัน 26 ราย

นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ กล่ าวว่า วันนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอวังสะพุง เจ้าหน้าที่โรงบาลวังสะพุง

ได้เข้าสอบสวนและเร่งตรวจหาบุคคากร และนักเรียน พบนักเรียนติดเพิ่มอีก 8 ราย รวม 34 ราย

ซึ่งโรงเรียนมีเด็กนักเรียน 517 คน ครูและบุลคากร 76 คน โดยครูได้รับ VC แล้ว 70 ท่าน ยังเหลืออีก 6 ท่านรอฉีด VC รพ.เอกชน

ขณะนี้ได้สั่งปิดโรงเรียนแล้วโดยมีการตั้งด่านตรวจที่ประตูโรงเรียน ตลอด 24 ชม. รวมทั้งคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าออกอย่างเข้มงวด